Biyoçeşitlilik Nedir? Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

BİYOÇEŞİTLİLİK

Bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.

Bitki ve hayvan çeşitliliği demektir.

Biyom: Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgeye biyom denir.

Flora: Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tamamına Flora denir

Fauna: Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tamamına fauna denir.

Habitat: Bitki ve hayvan topluluklarının yaşam alanlarına habitat denir.

Biyosfer: Hava, su, toprak ve canlılardan oluşan yaşam alanına biyosfer denir.

Atmosfer: Hava küre demektir.

Hidrosfer: Su küre demektir.

Litosfer: Taş küre demektir.

Adaptasyon: Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için yaşam alanının iklim koşullarına uyum sağlamasına adaptasyon denir.

Adaptasyona örnekler:

  • Çöl bitkilerinin tohumlarını suyu bulana kadar bekletmeleri
  • Çöl bitkilerinin suyu buldukları zaman kısa sürede filizlenip, meyve vermeleri
  • Çöl bitkilerinin su kaybını en aza indirmek için yapraklarının kadifemsi olması
  • Çöl bitkilerinin uzun kök sistemlerinin olması
  • Çöl hayvanlarının gece ortaya çıkması, gündüz ise kuytu yerlerde uyumaları
  • Çöl hayvanlarının renklerinin açık olması
  • Yüksek enlemlerde yaşayan tilki ve ayıların kulak ve burunlarının soğuktan etkilenmemek için küçük olması

Endemik bitkiler: Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren (yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı) canlı tür ya da cinslerine endemik denir.

Endemikler, iklim değişmelerinde ve izolasyon koşullarında oluşur. Daha önce geniş alanlara yayılmış bir tür, iklim değişimi sonucu, ekolojik özelliklerine uygun belli bir yere çekilerek yaşamını sürdürür.

Örneğin; Kazdağı göknarı, kasnak meşesi, sığla ağacı, ıstıranca meşesi

Relikt bitkiler: 4. zamandaki buzul devrinde yaşayabilen iklimlerin ısınmasıyla günümüzde dağların yüksek kesimlerindeki soğuk alanlarda yaşamını sürdüren eski devre ait bitkilerdir.

Relikt jeolojik dönemler boyunca geniş bir yayılma alanına sahipken, dünyanın geçirdiği evreler nedeniyle yok olan bitki taksonlarına karşın bulabildiği uygun ekolojik faktörlerin devamına bağlı olarak günümüzde dünyanın bazı köşelerinde yaşamını sürdürebilen bitkileri içerir.

Örneğin; Kızılağaç yapraklı huş, ıhlamur, kestane, ladin, ardıç…] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar