Bitkilerde Polen ve Yumurta Oluşumu Biyoloji Tyt Ayt


Kategoriler: Biyoloji

Bitkilerde Polen ve yumurta oluşumu

Erkek organda polen oluşumuHücre bölünmesi konusundan da hatırlayacağımız gibi ana hücreler diploittir (2n). Ayrıca (n) kromozomlu hücrelerde mayoz olmaz ama mitoz olabilir. Başçık kısmındaki polen keselerinde bulunan mikrospor ana hücreleri (2n) mayoz bölünme geçirerek mikrosporları (n) oluşturur. Daha sonra mikrosporların mitoz bölünmesi sırasında çekirdek bölünür ama sitoplazma bölünmez (Endomitoz). Böylece iki çekirdeğe sahip olan polenler oluşmuş olur. Polendeki çekirdeklerden birine vejetatif diğerine generatif çekirdek denir. Polenler dişicik tepesine tozlaşmayla geçtikten sonra, vejetatif çekirdek polen tüpünü oluşturur, generatif çekirdek ise spermleri oluşturur. Polen oluşumu aşağıdaki şekilde şematize edilmiştir.

Dişi organda yumurta oluşumu

Tohum taslağındaki makrospor ana hücreleri (2n) mayoz bölünme geçirerek makrosporları (n) oluşturur. Bu hücrelerden büyük olana megaspor diye özel bir adlandırma yapılır. Oluşan 4 hücreden üçü erir, megaspor ise art arda 3 mitoz bölünme geçirerek 8 çekirdekli olan embriyo kesesini oluşturur. Embriyo kesesindeki antipot çekirdek ve sinerjit çekirdekler eriyerek kaybolur. Polar çekirdekler ve yumurta hücresi ise ilerleyen basamaklarda döllenmeye katılır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi