Bitki Benzeri ve Mantar Benzeri Protistler (Algler ve Cıvık Mantarlar) 9.Sınıf Biyoloji


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası

Bitki Benzeri Protistler (Algler)

 • Tek hücreli (diyatom, chlamydomonas) ve çok hücreli (deniz marulu, ulotrix) türleri vardır.
 • Tatlı, tuzlu sularda veya nemli bölgelerde yaşayabilirler.
 • Kloroplast bulundururlar, bu sayede fotosentez yaparlar.
 • Yeşil, mor, kırmızı, kahverengi ve sarı renkte olabilirler.
 • Dünyadaki oksijenin büyük bir kısmı algler tarafından üretilir.
 • Tek hücreli algler “fitoplankton” olarak isimlendirilir.

Mantar Benzeri Protistler (Cıvık Mantarlar)

 • Heterotrof beslenirler.
 • Nemli ortamlarda, ağaç diplerinde ve organik besinlerin zengin olduğu yerlerde yaşarlar.
 • Hücre duvarları yoktur (Mantar aleminden farkı).
 • Tek hücrelidirler, amipsi hareket ederler.
 • Saprofit ve parazit yaşayan türleri bulunur.
 • Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür.

Suları Temizleyen Protistler: Suları kirleten kimyasalları parçalayarak suların temizlenmesini sağlarlar.

Örnek: Fitoplanktonlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kloroplast bulundururlar.
B) Organik maddelerden inorganik madde sentezlerler.
C) Doğadaki oksijenin büyük bir kısmını üretirler.
D) İnorganik maddeleri oksitleyerek organik madde üretirler.
E) Işık enerjisini ATP enerjisine dönüştürürler.

Çözüm: İnorganik maddeleri oksitleyerek besin sentezleme kemosentezdir. Algler kemosentez yapmaz. Cevap: D

Örnek: Aşağıda cıvık mantarlar ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

 • Hücre duvarı bulundurmazlar.
 • Ototrofturlar.
 • Amipsi hareket ederler.
 • Çok hücrelidirler.
 • Sadece eşeysiz ürerler.

Buna göre, bu bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

Çözüm: Cıvık mantarlarda; hücre duvarı bulunmaz, heterotrof beslenirler, amipsi hareket ederler, tek hücrelidirler, eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler. Doğru cevap 2] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar