Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem nedir?


Kategoriler: Matematik

a, b ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere, ax + b = 0 biçiminde ifade edilen denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, bu denklemi sağlayan x değerine de denklemin kökü denir.
ax + b = 0 denkleminde;
* a ≠ 0 iken ax + b = 0 ⇒ x =  – b / a olduğundan çözüm kümesi;  Ç ={ – b / a }

* a = 0 ve b = 0 iken çözüm kümesi; Ç = R dir. ( R = (– ∞, ∞ ) )
*  a = 0 ve b ≠ 0 iken çözüm kümesi; Ç = Ø dir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar