] }

Soru: İnsana neden âdemoğlu denildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Hz. Adem Allah'tan vahiy aldığı için
B) Hz. Adem ilk insan olduğu için
C) Hz. Adem peygamber olduğu için
D) Hz. Adem cennette yaratıldığı için

Soru: "Allah'ım! Senden bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bize hidayet vermeni dileriz Sana iman eder ve tövbe ederiz Sana güvenir, her hayrı senden bilir ve seni överiz, sana şükreder ve nimetlerine karşılık nankörlük etmeyiz Sana isyan edenlere karşı durur ve onları terk ederiz "
Verilen bu duada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Allah için oruç tutmaya
B) Allah'a güvenmeye
C) Allah'tan yardim istemeye
D) Allah'a şükretmeye

Soru:
* Allah'ın yüce sıfatları anılarak ondan yardım ve af istenir.
* İbadetin yalnızca Allah'a yapılacağı vurgu-lanır.
* Nimetlerinden dolayı Allah'a şükredilir ve her kötülükten Allah'a sığınılır.
* Vitir namazında okunur.
Hakkında bilgi verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatıha   B) Rabbena   C) Tahiyyat   D) Kunut

Soru: Hz. Ademle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk peygamberdir.
B) Yaratılış hikâyesı Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır.
C) Melekler ve İblis Hz Adem'in üstünlüğünü kabul etmişlerdir.
D) Hz. Adem yaratıldıktan sonra eşi yaratılmıştır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Kunut dualarının içinde geçen konular arasında değildir?
A) Allah'a sığınmak
B) ibadetin yalnız Allah için yapılması
C) Nimetlerınden dolayı Allah'a şükretmek
D) İslam'ın beş temel esası


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar