Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

BİLİMSEL ETİK

Bilimin amacı evrende doğru bilgiyi yanlış bilgilerden ayırarak onu sistematik şekilde insanlık yararı gözeterek değerlendirmektir. Bilimsel etik, herhangi bir araştırma yaparken ahlaki kurallara uygun davranmak, bilgi hırsızlığı yapmamaktır.

Bir araştırma yapılırken kütüphanelerden ya da internetteki farklı kaynaklardan yararlanır. Bu kaynaklar arasında, düzenli aralıklarla yayımlanan gazete ve dergilere süreli yayın adı verilir. Belli bir yönteme göre düzenlenen herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bilgi içeren, genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplara ansiklopedi denir. Farklı kaynakların kullanılması bilimsel araştırmanın güvenilirliğini artırır. Konuyla ilgili kitap, dergi, internet siteleri gibi farklı kaynaklar titiz bir şekilde incelenmeli ve konuyla ilgili notlar alınmalıdır. Not alınan kitap ya da dergi asıl yazıda mutlaka dipnot olarak gösterilmelidir.

Araştırma yaparken kaynak gösterilmesi, savunulan görüşlerin doğruluğunu desteklemeyi, araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu belirtmeyi, sunulan bilgilerin denetimine imkân vermeyi, yeni araştırmalara yol göstermeyi mümkün hale getirir.

Yazı oluşturulurken kaynak gösterilmesi gereken bilgiler şunlardır:

  • Genel bilgilerin dışında kalan ve başkaları tarafından ifade edilmiş yorum ve görüşler,
  • Başka kaynaklardan edinilen fikir ya da düşünceler,
  • Tablo ve çizelgelerin alındığı kaynaklardır.

Kaynak gösterme, metin içerisinde yapılacağı gibi dipnotlarla da geçekleştirilebilir. Kaynak metin içerisinde gösterilirken kullanılan kaynaktan aktarılan cümle ya da cümlelerin sonunda parantez açılarak gösterilir.

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar ve eserin adı, sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır.

Bu bilgiler yazılırken aralarına virgül işareti konulur. Örneğin; Atatürkçülük, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 2001. Mustafa Kemal Atatürk, Geometri, Örgün Yayınevi, İstanbul, 2006 gibi.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar