Bilimsel Bilgi ve Özellikleri


Kategoriler: Felsefe

Sınırlı bir konusu ve belli bir yöntemi olan, sistemli ve genel – geçer sonuçlara ulaşmak isteyen ve konusuna “bilmek için bilmek” amacıyla yönelen bir bilgidir. Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemle elde edilen ve yine bilimsel ölçütlerle doğru olduğu gösterilebilen bilgidir.

Bilimsel Bilginin Özellikleri

 • Suje – obje ilişkisi, akla ve mantığa dayanır.
 • Yalnız insana özgüdür.
 • Nesneldir.
 • Evrenseldir.
 • Genel-geçerdir.
 • Eleştireldir.
 • Birikerek ilerler.
 • Gözlem ve deneye dayanır.
 • Öngörüseldir.
 • Olgusaldır.
 • Seçicidir.
 • Varlığı parçalara ayırarak inceler.
 • Anlama ihtiyacı ve merakı gidermeyi amaçlar.

Formel Bilimler

 • Matematik, mantık ve geometri bilimleridir. Bu bilimlerin konuları doğada bulunmaz. Yalnızca düşüncede olan varlıkları konu alır.
 • Mantık, önermelerin ve akıl yürütmelerin yapı ve özellikleriyle; matematik ise sayılar ve şekillerle ilgilenir.
 • Önermelerin içerikleriyle, onların dış dünyadaki olay ve olgularla uyuşup uyuşmadıklarıyla ilgilenmezler.
 • Önermelerin birbiriyle olan mantıksal bağlantılarıyla ilgilenirler.
 • Tümden gelim yöntemini kullanırlar.

Doğa Bilimleri

 • Doğada olup biten olayları araştırırlar; olay ve olgular arasındaki ilişkileri ortaya çıkarırlar.
 • Doğada ortaya çıkan olaylar arasındaki ilişkileri “nedensellik ilişkisi” bakımından araştırırlar
 • Tümevarım yöntemini kullanırlar.
 • İnsanın doğayla ilgili bilgisini artırırlar.

Sosyal Bilimler

 • Tarihsel gelişimi içinde toplumsal ve kültürel bir varlık olan insanı, değişik yönleriyle ele alan bilimlerdir.
 • Bilinçli ve amaçlı bir varlık olan insanla ilgili olaylar ele alındığından mutlak ve genel – geçer sonuçlara ulaşmak söz konusu değildir.
 • Konularına uygun kullandıkları araştırma tekniklerine ek olarak “anlama yöntemi”ni de kullanırlar.

Örnek:

Örnek:] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar