Bileşik Makineler (8. Sınıf)


Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Basit Makineler, Fen Bilimleri

Günlük hayatta karşılaştığımız makinelerin yapısında basit makinelerden birkaç tanesi birden yer alabilir. Basit makinelerin bir araya getirilmeleriyle
oluşturulmuş makinelere bileşik makineler denir. Bisiklet, el arabası, el matkabı, bahçe makası, daktilo, et kıyma makinesi bileşik makinelere örnek verilebilir. Makas iki kama, iki kaldıraç birde vidadan; el arabası bir eğik düzlem, bir kaldıraç bir de tekerlekten oluşur.Soru: ( ) Eğik düzlemin diğer basit makinelerden
en önemli farkı genellikle hareketsiz olmasıdır.
( ) Eğik düzlemde yük, çok daha uzun bir mesafede taşınmış olur.
( ) Eğik düzlem kullanıldığında yapılan iş miktarı azalır.
Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla yazılan harfler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru: Dik yolların yukarıdaki gibi inşa edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğimi azaltarak araçların daha az kuvvetle yukarı çıkmasını sağlamak
B) Eğimi artırarak araçların daha az kuvvetle yukarı çıkmasını sağlamak
C) Eğimi azaltarak araçların daha fazla kuvvetle yukarı çıkmasını sağlamak
D) Eğimi artırarak araçların daha fazla kuvvetle yukarı çıkmasını sağlamak

Soru: 1. Eğik düzlemin yüksekliği sabitken boyu uzatıldığında cismi hareket ettirmek için uygulanması gereken kuvvetin şiddeti büyür. / küçülür.
2. Eğik düzlemde eğim azaldıkça, yükü bulunduğu yerden daha yüksek bir yere çıkarmak için cisme uygulanması gereken kuvvetin şiddeti artar. / azalır.
Yukarıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için koyu yazılmış ifadelerden hangileri kullanılmalıdır?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi