Bir varlık ya da kavramın ne olduğunu bildiren cümlelerdir. Tanım cümlelerinde “… nedir?” sorusunun cevabı vardır.

Örnekler

 • İletişim, duygu ve düşüncelerin farklı yollarla bir başkasına aktarılmasıdır.
  -› Bu cümle, “İletişim nedir?” sorusuna cevap verdiği için tanım cümlesidir.
 • Yerin içinde sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş maddeye magma denir.
  -› Bu cümle, “Magma nedir?” sorusuna cevap verdiği için tanım cümlesidir.
 • Hoşgörü, her insanın hata yapabileceğini düşünerek hareket etmektir.
  -› Bu cümle, “Hoşgörü nedir?” sorusuna cevap verdiği için tanım cümlesidir.

Hatırlayalım: Tanım cümleleri öznel de nesnel de olabilir.

Örnekler

 • Şiir, kabaran duyguların yansımasıdır. (Öznel tanım)
 • Ozanların çaldığı, telli saza kopuz denir. (Nesnel tanım)

Örnek Soru(I) Günümüz eleştirmenleri, eleştirdikleri yapıtı ya göklere çıkarıyor ya yerden yere vuruyor. (II) Yapıttan çok sanatçıyı değerlendirip ona göre bir yorum ortaya koymayı tercih ediyor. (III) Oysa eleştiri, bir sanat yapıtının olumlu ve olumsuz bütün yönlerinin açığa çıkarılmasıdır. (IV) Bu anlayışla yapılmayan her eleştiri sanata ve sanata ilgi duyan insanlara zarar veriyor.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tanıma yer verilmiştir?
A)I   B) II   C) III   D) IV

Çözüm: Metnin III. cümlesinde “Eleştiri nedir?” sorusuna cevap verildiği için bu cümle tanım bildirmektedir. Doğru cevap “C” seçeneğidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar