Basit Olayların Olasılıkları Konu Anlatımı video 10. sınıf matematik

Basit Olayların Olasılıkları Konu Anlatımı video 10. sınıf matematik

Kategoriler: Ders Videoları

Basit Olayların Olasılıkları video 10. sınıf Mehmet Hoca

Basit Olayların Olasılıkları video 10. sınıf Hocalara Geldik] }

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara (D), yanlışsa (Y) yazınız.
a. Aynı anda gerçekleşme olasılıkları bulunmayan A ve B olayları ayrıktır.
b. İki zar atıldığında örnek uzayın eleman sayısı 12 olur.
c. Rakamlar kümesinden rastgele seçilen bir sayının asal olma olasılığı 1 / 2 dir.
d. Ayrık olaylar daima birbirinin tümleyenidir.
e. Birbirinin tümleyeni olan olaylar ayrık olaylardır.
2. Aşağıdaki deneylere ait örnek uzayları ve bunlara ait olayların kümesini yazınız.
a. Madeni bir paranın havaya atılması deneyinde, üste tura gelmesi olayı
b. Bir zarın atılması deneyinde, üst yüze gelen sayının 1 olması olayı
c. Rakamlar kümesinden rastgele seçilen sayının en az 1 olması olayı
d. Bir zar ve bir paranın birlikte atılması deneyinde, paranın yazı ve zarın  3 gelmesi olayı
3. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz.
a. Bir zarın atılması deneyinde üste gelen sayının en çok 6 olma olayı ...................... olay, en az 7 gelmesi olayı ise ...................... olayıdır.
b. Bir örnek uzayda tanımlanan her bir olayın gerçekleşme olasılıkları aynı değil ise bu tür olaylara ...................... olaylar adı verilir.
c. Tümleyen iki olay aynı anda ......................
d. Bir örnek uzayın A olayının olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı ................ dir
4. Bir okuldaki basket takımlarından lise kategorisi erkeklerden, ilköğretim kategorisi de kızlardan kurulmuştur. Buna göre,
a. Lise takımından seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı kaçtır
b. İlköğretim takımından seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı kaçtır
c. Basket takımlarındaki tüm öğrencilerden seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılıklarının toplamı kaçtır
5. İki madeni para aynı anda havaya atılıyor. Buna göre;
a. Paraların üst yüzlerine aynı tarafların gelme olasılığı kaçtır
b. Paraların üst yüzlerine en az bir kez yazı gelme olasılığı kaçtır
6. İki kişinin koşacağı bir antrenman yarışında yarışı birincinin kazanma olasılığı ikincinin 4 katıdır. Buna göre yarışı kaybetme olasılığı fazla olanın olasılığı kaçtır
7. İki zar atılması deneyinde üst yüzlere gelen sayıların,
a. İkisinin de çift olma olasılığı kaçtır
b. Çarpımlarının çift olma olasılığı kaçtır
c. Toplamlarının 11 olma olasılığı kaçtır
8. Bir küpün yüzlerinden dördüne K, ö, T, A ve kalan iki yüzüne de P harfleri yazılmıştır. Bu küp bir kez havaya atıldığında görülebilen yüzlerinde sırasına ve yönüne bakılmaksızın K, ö, T, A, P harflerinin görülme olasılığı kaçtır
9. Bir avcının bir atışta hedefi vurma olasılığı, vuramama olasılığının iki katıdır. Buna göre bu avcının hedefi vurma ve vuramama olasılıklarını bulunuz.
10. Bir torbada üzerinde ilk 5 doğal sayının yazılı olduğu özdeş 5 top vardır. Bu torbaya üzerinde sayı yazan toplar atılacaktır. Buna göre toplarda yazan,
a. Sayı 5 olursa önceki duruma göre 5 yazılı top çekme olasılığındaki değişimi açıklayınız.
b. Sayı 0 olursa önceki duruma göre 5 yazılı top çekme olasılığındaki değişimi açıklayınız.
c. Sayı 3 olursa 1 yazılı top çekme olasılığı kaç olur
11. İçinde bir miktar mavi, 4 sarı ve 2 beyaz top bulunan bir torbadan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun mavi renkte olmama olasılığı 5/3 olduğuna göre torbada kaç tane mavi top vardır


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar