Basit Makineler Çözümlü Sorular (8. Sınıf)


Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Basit Makineler, Fen Bilimleri

Soru: Öğretmenin Selin'e sorduğu sorular ile Selin'in bu sorulara verdiği cevaplar aşağıda belirtilmiştir.
Öğretmen: El arabası bileşik makine midir?
Selin: Evet
Öğretmen: Bisiklet bileşik makine midir?
Selin: Hayır
Buna göre Selin'in verdiği cevaplar ile ilgili ne söylenebilir?
Basit makinelerin bir araya getirilmesiyle bileşik makineler oluşturulur. EI arabası ve bisiklet birden fazla basit makinenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bileşik makinelerdir. Buna göre Selin'in verdiği cevaplardan ilki doğru, ikincisi yanlıştır.

Soru: Aşağıdaki tabloda K, L ve M vidalarının vida adımları belirtilmiştir. Buna göre verilen ifadelerde hoş bırakılan yerlere sırasıyla az ya da fazla ifadelerinden hangileri getirilmelidir?
K ve L vidaları aynı miktarlarda döndürülürse, K vidası tahta bloğa daha saplanır.
L ve M vidaları aynı miktarlarda döndürülürse L vidası tahta bloğa daha saplanır.
Vidanın yüzeye saplanma miktarı, vida adımı ile vidanın dönüş sayısının çarpımına eşittir. Eşit miktarlarda döndürülen vidalardan vida adımı büyük olan, tahta bloğa daha fazla saplanır. Buna göre K, L ve M vidaları eşit miktarlarda döndürülürse tahta bloğa saplanma miktarları arasındaki ilişki M > K > L olur. Buna göre verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla fazla ve az ifadeleri getirilmelidir.

Soru: Aşağıdakilerden kaç tanesi desteğin yük ile uygulanan kuvvet arasında olduğu kaldıraçlara örnek verilebilir?
Kerpeten
El Arabası
Tahterevalli
Cımbız
Makas
Ceviz Kıracağı
Kerpeten, tahterevalli ve makasta destek, yük ile uygulanan kuvvetin arasındadır. El arabası ve ceviz kıracağında yük, destek ile uygulanan kuvvetin arasındadır. Cımbız da ise uygulanan kuvvet, destek ile yük arasındadır. Buna göre verilenlerden 3 tanesi desteğin yük ile uygulanan kuvvet arasında olduğu kaldıraçlara örnek verilebilir.

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla hangi harfler yazılmıştır?
( ) Basit makineler, işten kazanç sağlar.
( ) Basit makineler, uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir.
( ) Basit makineler, uygulanan kuvvetin büyüklüğünü değiştirebilir.
Basit makineler, kendilerine verilen enerjiden daha fazla iş yapamazlar. Bu nedenle basit makineler işten kazanç sağlamaz. Basit makineler uygulanan kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilir. Buna göre verilen ifadelerin başındaki parantezlere sırasıyla Y, D, D harfleri yazılmıştır.

Soru: Aşağıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için koyu yazılmış ifadelerden hangileri kullanılmalıdır?
l. Keser sapının boyu ne kadar artarsa çiviyi çıkarmak için uygulamamız gereken kuvvet aynı oranda artar. / azalır.
II. Bir kaldıraçta destek yüke ne kadar yakınsa yükü kaldırmak o kadar zor / kolay olur.
Kaldıraçlarda kuvvet kolu ile uygulanan kuvvetin şiddeti ters orantılıdır. Dolayısıyla çivi çıkarmak için kullanılan keserin sapının boyu ne kadar artarsa çiviyi çıkarmak için uygulamamız gereken kuvvet aynı oranda azalır. Kaldıraçlarda yük kolu ile uygulanan kuvvetin şiddeti doğru orantılıdır. Dolayısıyla bir kaldıraçta destek yüke ne kadar yakınsa yükü kaldırmak için uygulanması gereken kuvvet o kadar küçük olur, yükü kaldırmak da o kadar kolay olur. Buna göre I. cümlenin doğru olabilmesi için azalır, ll. cümlenin doğru olabilmesi için kolay ifadesi kullanılmalıdır.

Soru: Aşağıdaki sistemler dengededir. Buna göre hangi sistemde K cismini dengede tutan kuvvetin şiddeti daha azdır? (Eşit bölmeli çubukların ağırlıkları ihmal edilecek.)
Bir basit makinede kuvvetin desteğe uzaklığına kuvvet kolu, yükün desteğe uzaklığına ise yük kolu denir. Eşit bölmeli çubukların her bir bölmesinin uzunluğu 1 birim kabul edilirse verilen sistemlerde yük kolu 2 birimdir. l. sistemde kuvvet kolu 3, ll. sistemde kuvvet kolu 5, III. sistemde kuvvet kolu 1, IV. sistemde kuvvet kolu 2 birimdir. Bir kaldıraçta yük kolu sabitken kuvvet kolu arttıkça, yükü dengede tutan kuvvetin şiddeti azalır. Buna göre kuvvet kolu 5 birim olan II. sistemde K cismini dengede tutan kuvvetin şiddeti, diğer sistemlerdeki kuvvetlerin şiddetlerinden daha azdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi