Bakterilerin Özellikleri ve Üreme

Bakterilerin Özellikleri ve Üreme

Kategoriler: Biyoloji
 • Hücre çeperleri vardır. (protein ve karbonhidrat içerikli)
 • Hücre zarı ve sitoplazma var.
 • DNA ve RNA vardır.
 • DNA’larının etrafında protein kılıf yoktur.
 • Ribozom dışında organelleri yoktur.
 • Birçoğu hareketlidir. Hareketlerini flajel denilen yapılarla gerçekleştirirler.
 • Kapsüllü olanları vardır. (Genellikle patojen (hastalık yapan) olanlar)
 • Endospor oluşturanları vardır.
 • Endospor: Kötü çevre şartlarına karşı sitoplazmik su oranını düşürerek kazandıkları korunma şeklidir.
 • Sayısal artışlarını eşeysiz üreme ile yaparlar.
 • Genetik çeşitliliği eşeyli üreme ile yaparlar.
 • Sınıflandırılırlar.

Bakterilerde Eşeysiz Üreme:

 • Amitoz bölünme ile olur.
 • DNA eşlenmesini sitoplazma bölünmesi takip eder.
 • Sayısal artış olur.

Bakterilerde Eşeyli Üreme:

 • Sayısal artış olmaz.
 • Değişen çevre şartlarına karşı uyum gücünü artırmak için genetik çeşitlilik artırılır.
 • Mayoz bölünme ve döllenme görülmez.

a) Konjugasyon:

 • Tek yönlü gen aktarımı vardır.
 • Sayısal artış olmaz.
 • Sadece birinin genetik yapısı değişir.
 • Farklı bakteri türleri arasında görülebilir.

b) Transformasyon:

 • Canlı bir bakterinin cansız ortamdaki genetik materyali hücre içine alarak genetik yapısını zenginleştirmesidir.

c) Transdüksiyon:

 • Virüsler aracılığı ile bir bakteriden başka bir bakteriye genetik madde aktarımının yapılmasıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar