Bakteriler Alemi ve Özellikleri-Prokaryot Canlılar Biyoloji Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

BAKTERİLER ALEMİ

  • Hepsi tek hücrelidir ve prokaryot oldukları için çekirdek, çekirdekçik ve zarlı organelleri yoktur.
  • Tamamına yakınında hücre duvarı (hücre çeperi) vardır.
  • DNA’ları halkasaldır ve histon proteinlerle sarılı değildir (arkelerin ve ökaryotların DNA’sı histon proteinlerle sarılıdır)
  • Depo karbonhidratları glikojen dir.
  • Haploit kromozomludurlar (n kromozomlu)
  • Bakteriler bölünerek eşeysiz olarak ürerler. Bazı bakterilerde eşeysiz üremeye ilave olarak konjugasyon olayı görülür. Konjugasyon bakterilerde çeşitlilik sağlar ama sayısal artış sağlamaz.Aktif hareket eden bakterilerde kamçı, hastalık yapıcı (patojen) olanlarda kapsül, oksijenli solunum yapanlarda mezozom bulunur. Yani bu yapılar bütün bakterilerde ortak değildir. Ayrıca konjugasyon yapan bakterilerde pilus denen uzantılar bulunur. Pilus, bakterilerin bir birine tutunmasını sağlar.

Bakteriler şekillerine göre, gram boyada boyanmasına göre, solunum çeşidine göre ya da beslenme çeşidine göre gruplara ayrılabilirler.

Bazı bakterilerde endospor oluşumu görülür. Endospor bir üreme şekli değildir. Olumsuz şartlara karşı bir korunma şeklidir. Örneğin kuraklık, besin sıkıntısı ya da sıcaklığa karşı bazı bakteriler metabolizmasını minimum hale getirerek dayanıklılık sağlar.

Beslenme şekline göre bakteri çeşitleri

1. Ototrof bakteriler: Bazıları fotosentez bazıları kemosentez yapabilir

2. Heterotrof bakteriler: Parazitlik ve çürükçül beslenme çeşidi gösteren bakteri çeşitleri heterotrof beslenme grubunda yer alır.

Solunum şekline göre bakteri çeşitleri 

1. Zorunlu aerobik bakteriler (Oksijenli solunum yapanlar)2. Zorunlu anaerobik bakteriler (Oksijensiz solunum yapanlar)

3. Fakültatif bakteriler (Geçici aerobik ve Geçici anaerobik olanlar)

UNUTMA
Bakterilerde mitoz, mayoz ve döllenme olayları görülmez. DNA’lan eşlenip hızlıca bölünürler buna basit ikiye bölünme denir.

UNUTMA
Zorunlu anaerobik bakterilere oksijen zehir etkisi yapar. Bu yüzden bu tür bakteriler okyanusların en derin diplerinde (karanlık bölge) ve toprağın çok derinlerinde yaşarlar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi