Avrupalıların Amerika Kıtasına Ulaşması ve Etkileri Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Avrupalıların Amerika Kıtasına Ulaşması ve Etkileri

XV. yüzyılın II. yarısından itibaren Avrupa’da ekonomi anlayışındaki değişmeler ticaret ve sanayinin gelişmesine neden olmuştur. Yeni pazar ve hammadde kaynaklarına gereksinim artmıştır.

Bilgi: Karavela denilen yüksek bordalı, süratli gemiler Yüz Yıl Savaşları sonunda imal edilmiştir.

  • Önemli ticaret yollarının kontrollünün büyük oranda Türklerin elinde olması sonucu Avrupa’ya giden malların pahalı olması ve Avrupalıların, Asya ülkeleriyle aracısız, doğrudan ticaret yapma amacı XIV. yüzyılın sonlarından itibaren İspanya ve Portekiz merkezli görülen “Yeni Yerler Arayış Sürecine” Coğrafi Keşifler denir.
  • Marco Polo Seyahatnamesi ‘nde yazılanlar ve I. Haçlı Seferi sonrası “Doğu’nun zenginliklerinin öğrenilmesi” sonucu İspanya ve Portekiz merkezli Doğu’nun zenginliklerine sahip olma düşüncesi Coğrafi Keşiflerin yapılmasında etkili olan bir durumdur.

Coğrafi Keşifler yapılmadan önce kullanılan en önemli yollar İpek ve Baharat yollarıdır.

İpek Yolu: Çin’den başlayıp Orta Asya’yı geçerek Hazar Denizi’nin kuzey ve güneyinden geçip Karadeniz’e ve Avrupa’ya çıkan bir ticaret yoludur.

Baharat Yolu: Hindistan’dan başlayıp İran ve Irak Bölgesi’nden Suriye’ye ve Akdeniz’e açılan yoldur.

Coğrafi Keşifler ile,

  • Burjuva sınıfının zenginleşmesi ve burjuvanın sanatsal ve kültürel faaliyetlere destek olması → Rönesans’a
  • Sermaye birikiminin sağlanması → Sanayi Devrimi’ne zemin hazırlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar