Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

ATOMUN YAPISI

Doğada bulunan tüm maddelerin temel yapı taşına atom denir. Atom kelime anlamı olarak parçalanamayacak kadar küçük parçacık anlamına gelir. Tüm maddeler aynı veya farklı cins atomların farklı sayı ve şekillerde bir araya gelmesiyle oluşur.

Atomlar, farklı yüklere sahip üç temel tanecikten oluşur. Bu tanecikler pozitif (+) yüklü protonlar, yüksüz nötronlar ve negatif (-) yüklü elektronlardır.

Atomlar, çekirdek ve katman (yörünge) olarak iki kısımdan oluşur. Çekirdek, atomun merkezinde bulunur ve proton ve nötron taneciklerini barındırır. Katmanlar ise bir atomun elektronlarının bulunma ihtimali en fazla olan bölgelerdir. Elektronlar çekirdek etrafında dönme hareketini katmanlarda yapar.

Protonlar

 • Atomun çekirdeğinde bulunur.
 • Pozitif (+) yüklü parçacıklardır.
 • Kısaca p+ sembolü ile gösterilir.
 • Kütlesi, elektronun kütlesinin yaklaşık 2000 katıdır.
 • Kütlesi nötronun kütlesine hemen hemen eşittir.
 • Elektronlara göre çok yavaş hareket ederler.

Nötronlar

 • Atomun çekirdeğinde bulunur.
 • Yüksüz parçacıklardır.
 • Kısaca n0 sembolü ile gösterilir.
 • Kütlesi, elektronun kütlesinin yaklaşık 2000 katıdır.
 • Kütlesi protonun kütlesine hemen hemen eşittir.
 • Elektronlara göre çok yavaş hareket ederler.

Elektronlar

 • Katmanlarda bulunur.
 • Negatif (-) yüklü parçacıklardır.
 • Kısaca e sembolü ile gösterilir.
 • Atomun hacmini oluşturur.
 • Kütlesi proton ve nötronun kütlesinin 112000’i kadardır.
 • Çekirdeğin etrafında çok hızlı dolanırlar.

Atomları oluşturan proton, nötron ve elektron taneciklerinin sayısı atomlara göre farklılık gösterir. Altın, gümüş, cıva gibi atomlarda bu taneciklerin sayısı fazla iken hidrojen, helyum, lityum gibi atomlarda azdır.

Bilgi: Atama ait parçacıklar çok küçük kütle değerine sahip oldukları için bu parçacıkların kütleleri atomik kütle birimi (akb) ile ifade edilir. Bir atomik kütle birimi: 1,66 x 10-24 gramdır. *] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar