Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Atomun Yapısı, Kimya

Atom Numarası

Bir atomun sahip olduğu proton sayısı toplamına atom numarası denir. Atom numarasına aynı zamanda çekirdek yükü denir. Atom numarası “Z” harfi ile gösterilir.

Nötr bir atomda proton ve elektron sayıları eşittir. Atom numarası element sembolünün Sol alt tarafına yazılır. Herhangi bir elementin sembolü X olmak üzere element sembolü atom numarası Z, zX şeklinde gösterilir.

Örnek:

  • Flor (F) elementinin atom numarası 9‘dur. Bu, her flor atomunun çekirdeğinde 9 proton olduğu anlamına gelir.
  • Karbon (C) elementinin atom numarası 6‘dır. Bu, her karbon atomunun çekirdeğinde 6 proton olduğu anlamına gelir.

Atom numarası ile ilgili bazı önemli bilgiler:

  • Atom numarası her zaman tam sayıdır.
  • Atom numarası değişmez. Bir elementin atomunun çekirdeğindeki proton sayısı değiştirilemez.
  • Atom numarası, bir elementin elektron sayısını da belirler. Nötr bir atomda, proton sayısı (Z) ile elektron sayısı (E) eşittir.] }

13Al şeklindeki bir gösterim alüminyum atomunun çekirdeğinde 13 tane proton olduğunu, atom numarasının ve çekirdek yükünün 13 olduğunu ifade eder.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar