Atom Numarası

Farklı element atomlarının çekirdeklerinde farklı sayılarda proton bulunmaktadır. Yani proton sayısı bir element için karakteristiktir.  • Yani proton sayısı atomun, dolayısıyla da elementin türünü belirler. Bu nedenle atom çekirdeğindeki proton sayısı,
    atom numarası olarak adlandırılmaktadır.
  • Atom çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü tanecikler protonIardır ve çekirdekte yüklü başka tanecik yoktur. Bu nedenle proton sayısı, çekirdek yükü olarak da adlandırılmaktadır.
    Proton sayısı = Atom numarası = Çekirdek yükü
  • Element atomlarının proton sayısı element sembolünün sol alt köşesine yazılarak gösterilir.

13Al şeklindeki bir gösterim alüminyum atomunun çekirde- ğinde 13 tane proton olduğunu, atom numarasının ve çe- kirdek yükünün 13 olduğunu ifade eder.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi