Atom Numarası


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Atomun Yapısı, Kimya

Farklı element atomlarının çekirdeklerinde farklı sayılarda proton bulunmaktadır. Yani proton sayısı bir element için karakteristiktir.  • Yani proton sayısı atomun, dolayısıyla da elementin türünü belirler. Bu nedenle atom çekirdeğindeki proton sayısı,
    atom numarası olarak adlandırılmaktadır.
  • Atom çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü tanecikler protonIardır ve çekirdekte yüklü başka tanecik yoktur. Bu nedenle proton sayısı, çekirdek yükü olarak da adlandırılmaktadır.
    Proton sayısı = Atom numarası = Çekirdek yükü
  • Element atomlarının proton sayısı element sembolünün sol alt köşesine yazılarak gösterilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi