Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Atomun Yapısı, Kimya

Farklı element atomlarının çekirdeklerinde farklı sayılarda proton bulunmaktadır. Yani proton sayısı bir element için karakteristiktir.

  • Yani proton sayısı atomun, dolayısıyla da elementin türünü belirler. Bu nedenle atom çekirdeğindeki proton sayısı,
    atom numarası olarak adlandırılmaktadır.
  • Atom çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü tanecikler protonIardır ve çekirdekte yüklü başka tanecik yoktur. Bu nedenle proton sayısı, çekirdek yükü olarak da adlandırılmaktadır.
    Proton sayısı = Atom numarası = Çekirdek yükü
  • Element atomlarının proton sayısı element sembolünün sol alt köşesine yazılarak gösterilir.] }

13Al şeklindeki bir gösterim alüminyum atomunun çekirde-
ğinde 13 tane proton olduğunu, atom numarasının ve çe-
kirdek yükünün 13 olduğunu ifade eder.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar