Atmosferde Su Buharı

Atmosferde Su Buharı

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Hava bir karışımdır. Bileşiminde %78 azot (N2), %21 0ksijen (O2) ve %1 diğer gazlar (Ar, H2, CO2) bulunur. Bu oran sıcaklık arttıkça çok azda olsa havadaki su buharından dolayı değişir. Havadaki su buharına nem denir. Nem higrometre ile ölçülür. Havadaki nem gram olarak ifade edilir.

Mutlak Nem: Havada bulunan nem miktarıdır ve havadaki su buharını tam olarak belirtir. Buharlaşma arttıkça havadaki mutlak nem artar.Maksimum Nem: Bir hava kütlesinin belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum nem miktarıdır. Sıcaklık arttıkça maksimum nem artar.

Bağıl Nem: Havadaki mutlak nemin havanın taşıyabileceği maksimum neme oranıdır. Bağıl nem % olarak ifade edilir. Bağıl nem %100’den fazla ise yağış gerçekleşir.

Nemin algılanması doğrudan doğruya sıcaklıkta ilişkilidir. Nem düşük olduğunda sıcaklık ister yüksek ister düşük olsun hava insanı çok fazla rahatsız etmez. Örneğin kuru sıcak iklimlerde kişiler oldukça yüksek sıcaklıkta bile rahatsız olmaz. Çünkü kişiler vücutlarındaki fazla ısıyı terleme yoluyla dışarı atabilirler. Vücudun terleyerek ısı kaybetmesiyle serinleme gerçekleşir. Kuru hava da nemi rahatlıkla alır. Fakat havadaki bağıl nem fazla ise insan terlediğinde hava teri alamaz ve serinleme olmadığı gibi hissedilen sıcaklık artar.

İnsanlar bunaltıcı havalarda yelpaze dediğimiz malzemeleri kullanır. Yelpazeyi salladıkça vücuda yakın neme doygun (bağıl nem yüksek) havayı dağıtırız. Bu sayede ter havaya daha kolay geçer ve serinleme yaşarız.Önemli: Hissedilen sıcaklık, termometrenin ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olarak insan vücudunun algıladığı sıcaklıktır. Hava sıcaklığı çoğu zaman nemden ve rüzgarlardan dolayı ölçülenden farklı olabilmektedir. Gerçek sıcaklık gölgede termometre ile ölçülen sıcaklık değeridir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi