Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

SERBEST DÜŞME

Bir cismin yeryüzü yakınlarında, havasız ortamda kendi ağırlığının etkisi ile aşağı yönde yaptığı sabit ivmeli harekete serbest düşme denir.

Serbest düşme hareketinin ivmesi yer çekimi ivmesi g’dir.

Yer çekimi ivmesi, yeryüzü yakınlarında yaklaşık g = 9,8 m/s2 dir. Ancak genellikle g = 10 m/s2 kullanılır.

Serbest düşme hareketi kütleden bağımsızdır. Serbest düşen bütün cisimler g ivmesi ile hızlanır.

Serbest düşen bir cismin ilk hızı sıfırdır. Sonraki her saniye hızı 10 m/s artar.

Düşeyde aşağı yön negatif seçilirse, serbest düşme hareketinin grafikleri aşağıdaki gibidir.

YUKARIDAN AŞAĞIYA DÜŞEY ATIŞ

Bir cismin havasız ortamda belirli bir yükseklikten düşey aşağı yönde atılarak yaptığı sabit ivmeli harekete yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi denir.

Cisim atıldıktan sonra ağırlığının etkisi altında hızlanır.

Yukarıdan aşağıya düşey atış hareketinin ivmesi yer çekimi ivmesi g’dir.

Düşeyde aşağı yön negatif seçilirse, hareketin grafikleri aşağıdaki gibidir.

AŞAĞIDAN YUKARIYA DÜŞEY ATIŞ

Bir cismin havasız ortamda düşey yukarı yönde atılarak yaptığı sabit ivmeli harekete aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi denir.

Cisim atıldıktan sonra ağırlığının etkisi ile hareket eder. Hızı önce azalarak sıfır olur. Sonra geri dönerek hızlanır.

Tepe noktasından sonraki hareket serbest düşme hareketidir.

Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketinin ivmesi yer çekimi ivmesi g’dir.

Düşeyde yukarı yön pozitif seçilirse, hareketin grafikleri aşağıdaki gibidir. (hm : cismin çıkabileceği maksimum yükseklik)

Cisim atıldıktan sonra düşeyde ağırlığının etkisi altında, yer çekimi ivmesi ile hızlanır.

Cisim yatayda ise sabit hızlı hareket yapar.

Yatay atış hareketi düşeyde serbest düşme, yatayda sabit hızlı hareketin bileşik bir hareketidir.

Düşeyde aşağı yön negatif seçilirse, hareketin grafikleri aşağıdaki gibidir.

Cisim atıldıktan sonra düşeyde ağırlığının etkisi altında, yer çekimi ivmesi ile hareket eder.

Cisme yatay doğrultuda herhangi bir kuvvet etki etmediği için, cisim yatayda sabit hızlı hareket yapar.

Eğik atış hareketi, düşeyde düşey atış, yatayda sabit hızlı hareketin bileşik bir hareketidir.

Düşeyde aşağı yön negatif seçilir ve cismin, atıldığı düzeye düştüğü kabul edilirse, hareketin grafikleri aşağıdaki gibidir.

HAVA SÜRTÜNMESİ (DİRENCİ)

Havanın, içinde hareket eden cisimlere uyguladığı, harekete zıt yöndeki kuvvete hava sürtünmesi ya da hava direnci denir ve FD ile gösterilir.

Hava direnci diğer sürtünme kuvvetlerinde olduğu gibi sadece göreceli bir hareket varsa etkin olur, durgun cisimlere
etki etmez.

Hava direncinin büyüklüğü,

Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanıyla doğru orantılıdır.
Cismin şekline bağlıdır.
Havanın öz kütlesine bağlıdır.
0,5 m/s’den küçük hızlarda hız ile,
0,5 m/s ile 50 m/s arasındaki hızlarda hızın karesi ile,

50 m/s’den büyük hızlarda hızın daha büyük üsleriyle orantılıdır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar