Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem


Kategoriler: Tarih, Tarih ve Zaman
  • Atatürk tarih öğretimine büyük önem vermektedir. Türk gencinin kendi tarihini öğrenmeyi bir hedef olarak görmesi gerektiğini savunmaktadır.
  • Dünya ve Türk tarihinin araştırılmasının önemi üzerinde duran Atatürk, bir milletin kendisini tanımakla büyüklüğüne büyüklük katacağı şeklinde tarihe olan bakışını yansıtmaktadır.
  • Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra Türk tarihinin doğru kaynaklara dayandırılması ve araştırılmasına büyük önem göstermiştir.
  • Türk tarihine yönelik bilimsel metotlarla çalışmalar yapılabilmesi için 1931’de Türk Tarih Tetkik Cemiyetini kurdurmuştur.
  • Bu kurumu desteklemek adına Atatürk mirasının bir bölümünü bırakmıştır. Bu kurumun adı Türk Tarih Kurumu olarak değişmiştir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar