Kategoriler: 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Atatürkçülük  ve Atatürkçü Düşünce Sistemi

Atatürkçülük nedir?

Mustafa Kemal’in siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlardaki gerçekçi düşünce ve uygulamalarının bütünü Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçülük, Türk devleti ile toplumunun her alanda çağdaşlaşmasıyla ilgili genel hedefleri, amaçları ve ilkeleri belirten bir düşünce sistemidir.

Atatürkçü Düşünce Sistemi

 • Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.
 • Temelini Türk tarihi ve kültürü oluşturur.

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin Amaçları

 • Çağın ihtiyaçlarına uygun sosyal ve siyasal kurumlara sahip modern bir toplum oluşturmak.
 • Askerlikte, ekonomide, bilimde, sanatta, siyasal ve sosyal alanlarda dünyadaki en ileri toplumlar arasına girmek.
 • Türk milletini insanlık ailesi içerisinde en şerefli yere yükseltmek.
 • Millî kültürümüzü aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak.
 • Türk milletinin tam bağımsız olarak, millet egemenliğine dayalı, demokratik ve laik kurallar içinde rahat ve mutlu bir yaşam sürdürmesini sağlamak.
 • Millî egemenliğe dayalı demokrasinin ve anayasal rejimin yerleşmesini sağlamak.
 • Millî birlik ve beraberliğin sağlanması ve sürdürülmesini sağlamak.

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin Özellikleri

 • İlke ve inkılaplarla bir bütün oluşturur.
 • Kişi hak ve özgürlüklerine önem verir.
 • Yurtta ve dünyada barışın korunmasını amaçlar.
 • İnsanlığın ortak değerlerini kapsadığından evrenseldir.
 • Dogmalara dayanmaz, temelinde akıl ve bilim yer alır.
 • Bilime, gelişmeye ve yeniliklere açık dinamik bir düşünce sistemidir.

Atatürk’ü Etkileyen Olay ve Fikirler

1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali sonrasında eşitlik, özgürlük, milliyetçilik gibi fikirler ortaya çıkmış bu fikirler tüm Avrupa’yı etkilemiştir. Atatürk’ün gençlik yıllarına rastlayan 19.yüzyıl sonları hem Osmanlı Devleti hem de Avrupa için önemli bir dönem olmuştur. Atatürk bu dönemde Fransız İhtilali’nden yayılan düşüncelerden etkilenmiştir.

Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında, doğup büyüdüğü ortam, yaşadığı olaylar, millî sorunlar ve okuduğu kitaplar etkili olmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar