Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, Tarih

Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

 • Atatürkçülük, Türk toplumu için çağın gereklerine uygun kurumlar tesis etmeyi hedefleyen düşünce sistemidir.
 • Devlet ve toplum hayatına ilişkin gerekçeleri fikir ve ilkelerden alan Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkmıştır.
 • Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması. aklın ve bilimin yol göstericiliğinde Türk milli kültürünün çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne çıkarılmasını amaçlar.
 • Atatürkçülük Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşamasını amaçlamaktadır.
 • Atatürkçülükte milli egemenlik esastır.
 • Atatürkçülük, olayları akılcı bir yaklaşımla ele almayı ilke edinmiştir.
 • Atatürkçülük, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçlamaktadır.
 • Atatürkçülük, Türk toplumu için çağın gereklerine uygun kurumlar tesis etmeyi hedefleyen düşünce sistemidir.

Atatürkçülüğün Nitelikleri

 • Atatürkçülük ülke gerçeklerinden Türk milletinin ihtiyaç ve isteklerinden doğmuştur.
 • Atatürkçülük, değişmez ve katı dogmalara dayanmayıp akıl ve bilimi esas almıştır.
 • Atatürkçülük için yabancı siyasal akımlar ve ideolojilerin etkisinden bahsedilemez. Bunlardan farklı olarak katı ve dogmatik bir yapıya sahip olmayan Atatürkçülük milli hakimiyeti ilke edinmiştir.
 • Atatürkçü düşünce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin fikri temeli olup birbirine bağlı bir düzen ve uyum içinde işleyen düşünceler ve ilkelerden oluşur.

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

 • Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletini medeni toplumlar seviyesine ulaştırmayı amaçlamış, Atatürk ilkeleri de bu düşünce sisteminin esaslarını belirlemek ve hayata geçirmek amacıyla oluşturulmuştur.
 • İlkeler vatan sevgisi, milliyetçilik, bağımsızlık gibi evrensel esaslara dayanmaktadır.
 • Irkçılığa karşıdır.
 • Milli kültürü yüceltmeyi hedefler
 • Kadın – erkek eşitliğini savunur.
 • Yeniliğe açıktır.
 • İç ve dış sömürüye karşıdır.
 • Barışçıldır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar