Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri konu anlatımı video 11. sınıf kimya


Kategoriler: Ders Videoları

Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri 1. Bölüm video İsabet Akademi

Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri 2. Bölüm video İsabet AkademiAsitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri 3. Bölüm video İsabet Akademi

KISMİ BASINÇ VEYA TOPLAM BASINÇ

Gaz hâlinde bir veya daha fazla bileşen içeren denge tepkimelerinde sabit sıcaklıkta basınç değiştirildiğinde Le Chatelier İlkesi’ne göre tepkime basınç değişikliğini giderecek yönde hareket eder. Tepkimeye giren veya ürünlerden herhangi birinin kısmi basıncı artırıldığında tepkime derişimde olduğu gibi bu basıncı azaltacak yönde hareket eder. Tepkimeye giren veya ürünlerden herhangi birinin kısmi basıncı azaltıldığında tepkime kısmi basıncı artıracak yönde hareket eder.

Toplam basınç çeşitli şekillerde değiştirilebilir. Bunlardan biri kap hacmini artırmak veya azaltmaktır. Hacim değişikliği tepkimede bulunan her bir gazın kısmi basıncını etkileyeceği için tepkime basınç değişikliğini giderecek yönde hareket eder. Basıncı değiştirmenin diğer bir yolu da sisteme sabit sıcaklık ve hacimde inert bir gaz eklemektir. Bu durum toplam gaz basıncını artırır. Sistemdeki gazların kısmi basınçları bu durumdan etkilenmeyeceği için denge etkilenmez. Fakat sabit sıcaklıkta, sabit basınçlı (sürtünmesiz pistonlu) sisteme inert gaz eklenirse hacim artar. Dengedeki gazların kısmi basınçları azalır. Sistem basıncı artırmak için mol sayısı çok olan tarafa doğru hareket eder.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi