] }

Soru: Yaşlarının aritmetik ortalaması 48 olan dört kişilik bir gruba yaşı 33 olan bir kişi daha katılıyor.
Buna göre grubun yeni yaş ortalaması nasıl değişir?
A) 15 azalır B) Değişmez C) 3 azalır D) 5 artar


Soru: 7 kişilik bir grubun yaş ortalaması 40'tır. Gruba bir kişi daha katılma ortalama 44'e çıktığına göre katılan kişi kaç yaşındadır?
A) 68 B) 70 C) 72 D)74


Soru: Azra 1. Dönem matematik yazılılarından 90, 80 ve 100 almıştır.
Proje ve sözlü notu sırayla 100 ve 80 olduğuna göre; Azra'nın matematik notu karnesine kaç düşmüştür?
A)87,5  B)90 C)92,5 D)95


Soru: Yaşlarının ortalaması 28 olan dört kişilik bir gruba yaşı 33 olan biri eklenirse, grubun yeni yaş ortalaması kaç olur?
A) 29 B) 30 C) 31 D) 32


Soru: 15, 17, 23, 12, a, 20
Yukarıdaki sayı dizisinin açıklığı 14'tür.
Buna göre a sayısını alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır?
A) 42 B) 40 C)38  D)35


Soru: 9 kişilik grubun yaş ortalaması 20'dir. Gruba bir kişi daha katılınca yaş ortalaması 22 oluyor. Buna göre gruba yeni katılan kişinin yaşı kaçtır?
A) 22 B) 30 C) 40 D) 42


Soru: Yaş ortalaması 18'den beş kişilik bir gruptaki öğrencilerden ikisi gruptan ayrıldığında yaş ortalaması 3 artmıştır.
Buna göre gruptan ayrılan iki kişinin yaşları toplamı kaçtır?
A) 21 B) 23 C)25  D)27


Soru: Ilgın 5 günde okuduğu kitap sayısı 90, 62, 78, 80, 75'dir.
Buna göre Ilgın 5 günde günlük ortalama kaç sayfa kitap okumuştur?
A) 77 B) 80 C)82  D)85


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar