Araştırmacı Tarih Yazıcılığı


Kategoriler: Tarih, Tarih ve Tarih Yazıcılığı

  • XIX. yüzyılda görülmeye başlamış bir türdür.
  • Bu tarih yazımında olaylar tek bir sebebe dayandırılmamış, dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dini, kültürel yapıları ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
  • Bu yazımda olayların araştırılması kaynaklara dayanılarak yapılır ve eser oluşturulurken bu kaynaklar eserde dipnot olarak verilmek suretiyle okuyucu ile de paylaşılır.
  • Ayrıca araştırmacı olayların gelişimi, yeri, zamanı, sebep ve sonuçları ve bunlar arasındaki ilişkileri bir bütün olarak değerlendirmektedir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi