Araştırmacı Tarih Yazıcılığı 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Tarih ve Zaman

XIX. yüzyılda görülmeye başlamış bir türdür.

Bu tarih yazımında olaylar tek bir sebebe dayandırılmamış, dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dini, kültürel yapıları ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

Bu yazımda olayların araştırılması kaynaklara dayanılarak yapılır ve eser oluşturulurken bu kaynaklar eserde dipnot olarak verilmek suretiyle okuyucu ile de paylaşılır.

Ayrıca araştırmacı olayların gelişimi, yeri, zamanı, sebep ve sonuçları ve bunlar arasındaki ilişkileri bir bütün olarak değerlendirmektedir.] }

XIX. yüzyıl tarihçileri olayları incelerken daima "neden ve nasıl oldu?" sorularıyla araştırıcı tarihçilik anlayışını geliştirmişlerdir.
Bu tarih yazıcılığı kullanılarak kaleme alınan eserler, özellikle olayların sebeplerini araştırarak olayları açıklamaya çalışmıştır.
Araştırıcı tarih yazıcılığının en önemli yöntemi, tarihe ait malzemeyi eleştiriye tabi tutmasıdır.
XX. yüzyıldan itibaren gelişerek bilimsel özellik kazanan araştırıcı tarih, günümüz tarih anlayışının temelini oluşturur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar