Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe] }

Söz grubu, bir kelimenin herhangi bir özelliğini belirterek en az iki kelimenin birleşerek oluşturduğu kelime gruplarıdır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubundan oluşmuştur?

A) Kelimeler ağzından güç bela çıkmıştı.
B) Yatak olduğunu düşündüğü bir bez yığını gözüne çarptı.
C) Esra Hanım onları gülümseyerek karşıladı.
D) Anlatılanlar ilgisini çektiği için sorular soruyordu.

Birden fazla ismin birbirini anlam bakımından tamamlamasıyla oluşan sözcük gruplarına isim tamlaması denir. Örneğin “Evimizin neşesi" sözcük grubunda "neşe" isminin önüne gelen "ev" ismi o neşenin kime veya neye ait olduğunu sağlamış ve isim tamlaması oluşturmuştur. Bu tamlamada "evimizin" sözcüğü tamlayan, "neşesi" sözcüğü ise tamlanan görevindedir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem isim tamlamasıdır?

A) Şaşkın misafir ev sahibini ağırlar.
B) Dedem köyümüzün eskilerindendir.
C) Düşünce birliğimizi dilimiz oluşturur.
D) Nurcan'ın mavi gözleri ışıl ışıl parlıyordu.

Cümlede öznenin yaptığı iş veya hareketlerden etkilenen sözcük veya sözcük gruplarına nesne denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?

A) Onu evin kapısından girerken gördüm.
B) İnsanın kendine ettiğini kimse kimseye etmez.
C) Dün akşam hepsi epey yorulmuştu.
D) Keloğlan, çorbayı içer içmez yorganı başına çekti.

Belirtili nesne, ismin belirtme durum ekini (-ı, -i, -u, -ü) alan nesnelerdir. Yükleme “neyi, kimi" soruları sorularak bulunur. "Evi beğendik." cümlesinin yüklemi olan “beğendik" sözcüğüne “Neyi beğendik?” diye soru sorduğumuzda “evi” yanıtını alırız. Dolayısıyla "evi" sözcüğü belirtili nesnedir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin belirtili nesnesi değildir?

A) İki kardeşi kapıdan girerken yakaladı.
B) İçimizde yaşamayı sürdüren çocuğa kulak vermeliyiz.
C) Kapıyı güler yüzlü genç bir kız açtı.
D) Çam ağaçları dağın yamacını çepeçevre kuşatmıştı.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar