Altın Orda Devleti (1227 – 1502)

Altın Orda Devleti (1227 – 1502)

Kategoriler: Tarih

Bu devlet Cengiz Han’ın torunu Batı Han tarafından Hazar Denizi ile Karadeniz‘in kuzeyinde kuruldu.
-1260’lı yıllarda Balkanlar’da Sırp ve Bulgarları egemenliği altına aldı.
-Kiev ve Moskova Knezlikleri’nin Karadeniz’e inmesini engelledi.
Timur tarafından yıkılan Altın Orda Devletinin ortadan kalkması, Osmanlılarla – Ruslar arasındaki tampon bölgeyi ortadan kaldırdı ve Rusların Güney ve Doğuya yayılmasının önünü açtı. Böylece Moskova Knezliği güçlenerek Rus Çarlığı haline geldi.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar