Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri Din Kültürü Tyt-Ayt


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

ALLAH’IN VARLILIĞININ VE BİRLİĞİNİN DELİLLERİ

1. Bir şiir, onu yazarı şairin varlığını gösterir. Çünkü hiçbir şey kendi kendine meydana gelmez. Evrendeki varlıklar kendi kendine oluşmamıştır. Bunların hepsini akıl ve irade sahibi yüce bir varlık meydana getirmiştir. O da her şeye gücü yeten Allah’tır.2. Evrende işleyen muhteşem bir ahenk ve düzen vardır. Bu düzenlilik olmasa her şey birbirine karışırdı. Güneş sistemi içindeki gezegenlerden sadece dünyada yaşama elverişli ortamın oluşması tesadüfen olamaz. Bu da evrendeki varlıkların bilinçli bir tasarım sonucu ortaya çıktığını göstermektedir.

3. Bir şehrin bir tane valisi olur. Şayet iki tane olsalar orada düzensizlik ve kargaşa ortaya çıkar. Evrendeki düzen de bütün varlıkların tek bir varlık tarafından yaratılıp idare edildiğini göstermektedir.

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiya suresi 22)

Örnek:“İşte onlara, sabretmelerinden ötürü mükâfatlar; iki kez ve Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (hayır yolunda) harcarlar.” (Kasas, 54)

Yukarıdaki ayette geçen “mükafatları iki kez” ne anlama gelmektedir?

A) Eski ve Yeni
B) Dünya ve ahiret
C) Gece ve gündüz
D) Yaz ve kış
E) Gençlik ve ihtiyarlık

Cevap B seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi