Akım Şiddeti


Kategoriler: Fizik

Bir iletkenin herhangi bir kesitinden 1 saniyede geçen yük miktarına akım şiddeti denir. Yük miktarı elektron sayısı ile bir elektronun yükünün çarpımına eşittir. i ile gösterilir. Akım şiddetini ampermetre ölçer.

Ampermetre devrelere seri bağlanır. Ampermetrenin direnci sıfır alındığından devreye bir etkisi yoktur. Ampermetre hangi tele bağlanmışsa ondan geçen akımın şiddetini gösterir.

Şekildeki iletkenin A kesitinden t sürede q kadar yük geçiyorsa akım şiddeti, i = q / t bağıntısından bulunur. Yük birimi coulomb, zaman saniye alınınca akım şiddeti amper (A) bulunur. Ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanır ve o telden geçen akımı ölçer.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar