Akım Şiddeti


Kategoriler: Fizik

Bir iletkenin herhangi bir kesitinden 1 saniyede geçen yük miktarına akım şiddeti denir. Yük miktarı elektron sayısı ile bir elektronun yükünün çarpımına eşittir. i ile gösterilir. Akım şiddetini ampermetre ölçer.

Ampermetre devrelere seri bağlanır. Ampermetrenin direnci sıfır alındığından devreye bir etkisi yoktur. Ampermetre hangi tele bağlanmışsa ondan geçen akımın şiddetini gösterir.Şekildeki iletkenin A kesitinden t sürede q kadar yük geçiyorsa akım şiddeti, i = q / t bağıntısından bulunur. Yük birimi coulomb, zaman saniye alınınca akım şiddeti amper (A) bulunur. Ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanır ve o telden geçen akımı ölçer.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi