Akarsu Akımı ve Rejimi Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

AKARSU AKIMI VE REJİMİ

Akarsu akımı (debi): Bir akarsuyun yatağının bir kesitinden bir saniyede geçen m3 su miktarına denir.

Akarsu akımını etkileyen etmenler:

 • yağış miktarı
 • buharlaşma miktarı
 • havza genişliği
 • zemin özelliği
 • havza büyüklüğü
 • yükselti
 • kaynak büyüklüğü
 • bitki örtüsü
 • eğim
 • kar ve buz erimeleri

Akarsu rejimi (akım düzeni): Akarsuyun içindeki akım değişikliklerine denir.

Akarsu rejimini etkileyen etmenler:

 • yer şekilleri
 • iklim
 • jeolojik yapı
 • insan faktörü
 • bitki örtüsü vb…

AKARSU AŞINDIRMASI

Akarsuyun içerisinden geçtiği yatağı kazması, kopardığı parçaları taşıması olayına aşındırma denir.

Aşındırma türleri

a) Kimyasal aşındırma: Akarsuyun eriterek yaptığı aşındırmadır.
b) Fiziksel aşındırma: Akarsuyun eğime bağlı olarak çarparak yaptığı aşındırmadır.

Fiziksel aşındırma üç grupta incelenir:

1) Derine aşındırma: Akarsuyun eğiminin fazla olduğu yerlerde yapmış olduğu aşındırmadır.
2) Yana aşındırma: Akarsuyun eğiminin az olduğu yerlerde yapmış olduğu aşındırmadır.
3) Geriye doğru aşındırma: Akarsuyun ağız kısmına yakın yerde yan kolların birleşim alanlarında yapmış olduğu aşındırmadır.

DENGE PROFİLİ

 • Akarsuların vadileri kazıp derinleştirmesi sonucu yatak eğimi azalır.
 • Zamanla akış hızı yavaşlar ve aşındırma gücü sona erer.
 • Akarsuyun yatağındaki pürüzler, şelaleler ortadan kalkar.
 • Bu duruma erişen bir akarsuyun ağzından kaynağına doğru uzanan profili iç bükey bir eğri halindedir. Buna denge profili denir.

Denge profiline ulaşmış bir akarsuyun özellikleri:

 • yatak eğimi ve akış hızı azalmıştır
 • aşındırma ve biriktirme gücü azalmıştır
 • enerji üretimi için elverişsizdir
 • su potansiyeli azalmıştır
 • üzerinde ulaşım ve taşımacılık yapılabilir
 • tarımda sulamadan daha kolay yararlanılır] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar