Açısal Momentum video soru çözümleri 12. sınıf fizik

Açısal Momentum video soru çözümleri 12. sınıf fizik

Kategoriler: Ders Videoları

Açısal Momentum Soru Çözümleri video 12. sınıf Fırat Hoca

Açısal Momentumun Korunumunun Günlük Hayattaki Yeri

Bir sisteme dış bir kuvvet etki etmediği sürece momentumun sabit kalacağı ifade edilmişti. Benzer şekilde sisteme etki eden herhangi bir dış tork yoksa sistemin açısal momentumu korunur. Bu ifadeye açısal momentumun korunumu yasası denir. Dünya, Güneş’e yaklaştığında yörünge yarıçapı küçülür. Açısal momentumun korunumu yasasına göre Dünya’nın çizgisel hızı artar (Şekil 1.22). Dünya, Güneş’ten uzaklaştığında ise yarıçapı büyüdüğünden Dünya’nın çizgisel hızı azalır. Tramplenden havuza atlayan yüzücünün daha seri şekilde dönebilmek için havada kendisini toplayarak küçüldüğü görülür (Görsel 1.18). Yüzücünün bu hareketi eylemsizlik momentini azalttığından dönme hızını artırır.

Buz pateni sporcusu kolları açık dönmeye başlar (Görsel 1.19). Dışarıdan bir tork etki etmediği sürece sporcu hızlanmak için kollarını kendine doğru çekerek dönme eksenine yaklaştırır. Kütle dönme eksenine yaklaştırıldığında eylemsizlik momenti azalır açısal hızı artar. Açısal momentumun korunumu yasasına verilebilecek en iyi örneklerden biri de kedinin düşme hareketidir (Görsel 1.20). Harekete başlamadan önce açısal momentumu sıfır olan kedinin tüm hareketi süresince açısal momentumu korunur. Kedi düşerken vücudunun farklı bölümlerini farklı yönlerde bükmesi sonucunda vücudunda burulmalar meydana gelir. Kedinin vücudunda burulmalar olmasına rağmen organların toplam açısal momentumu sıfır kalır. Bunun sonucunda kedi ayakları üzerine düşer. Dış kuvvetlerin etkisinde olmayan bir sistemde iç kuvvetlerin oluşturduğu torklar, sistemin toplam açısal momentumunu değiştirmez.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar