Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Mektup ve E-Posta, Türk Dili ve Edebiyatı

Toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir güncel olayın, bir ülke sorununun bilim, sanat ve politikayla ilgili önemli bir konunun uzman kişiler tarafından seçkin dinleyiciler önünde tartışılmasına “açık oturum” adı verilir.

 • Konusu önceden belirlenir.
 • Bir başkan tarafından yönetilir.
 • Büyük bir salonda kalabalık bin dinleyici, geniş halk kitleleri önünde yapılabileceği gibi, görsel – işitsel İletişim araçlarıyla da yapılabilir.
 • Açık oturumun amacı, kamuoyunu çeşitli yönlerden aydınlatmaktır.
 • Konuşmacılar, değişik görüşlere sahip kişilerden seçilir. Aynı konu hakkında farklı kişilerin değişik görüşleri, dinleyicilerin konuya daha geniş bir açıdan bakabilmelerini ve değerlendirmelerini sağlar. Dinleyiciler, böylece değişik görüşlerle bilgilenmiş olur.
 • Toplumu ilgilendiren, özellikle güncel konular tartışılır.
 • Açık oturum, düşünce özgürlüğünün gelişmesini sağlar.
 • Sonuçta çeşitli sorunlar açıklığa kavuşur ve sorunlara çözüm yolları aranır.
 • Konuşmacı sayısı en az 3 en çok B olur. Açık oturumun süresi 40-90 dakika arasındadır.
 • Açık oturumda, sanatçılar, yazarlar, düşünürler, uzmanlar, devlet adamları katılabildikleri gibi her gruptan meslek temsilcileri de konuşmacı olarak katılabilirler.
 • Açık oturum, başkanın konuyu ana hatlarıyla dinleyicilere anlatması ve konuşmacıları teker teker tanıtmasıyla başlar.
 • Başkanın bu tanıtımından sonra Konuşmacılar, konuyla ilgili düşünce ve görüşlerini sırasıyla açıklarlar.
 • Açık oturumun başarılı olması için başkanın ve konuşmacıların bazı özelliklere sahip olması gerekir:

Başkanla ilgili Özellikler

 1. Başkan; dinleyicilere saygılı olabilen, uyum gösterebilen, konu hakkında bilgisi olan, dinleyicileri sıkmayan, ortaya çıkan ani görüşleri açıklayabilen, olgun davranışlı biri olmalıdır.
 2. Başkan, konuyu önceden iyice inceler ve gerekli bilgileri toplar.
 3. Açık oturumun planını yapar.
 4. Konuşmacılara eşit sürede konuşma imkânı sağlar ve tarafsız olur.
 5. Konuşmacılara, 5-20 dakika konuşma süresi verir.
 6. Açık oturumun sonunda konuyu özetleyerek toplantıyı bitirir.

Konuşmacılarla ilgili Özellikler

 • Konuşmacılar, konuya ilgisi ve bilgisi olan kişilerden seçilmelidir.
 • Konuşmacılar; dinlemeyi bilen, sabırlı, uyumlu, eleştirmeyi ve eleştirmeyi hoş karşılayan kişiler olmalıdır.
 • Konuşmacı, başka konuşmacının sözünü kesmez.
 • Konuşmacı, başkan söz hakkı vermeden konuşmaz.
 • Konuşmacı, akıcı, canlı ve anlaşılır bir dille konuşmalıdır.
 • Konuşmacı, konuyla ilgili kişisel görüşlerini ortaya koymalıdır.
 • Konuşmacı, diğer konuşmacıları dikkatle dinler ve gerekli notları alır.
 • Konuşmacı, karşı görüşlerin yanlışlığını kırıcı ve kaba bir şekilde değil, açık ve kanıtlayıcı bir şekilde ortaya koyar.
 • Konuşmacılar, birbirine soru sorabilir, birbirini eleştirebilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar