Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Bölünebilme Kuralları 9. Sınıf, Matematik

Son üç rakamı (birler, onlar ve yüzler basamağı) 000 ya da 8 in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür. Son üç rakamının 8 ile bölümünden elde edilen kalan, sayının 8 ile bölümünden elde edilen kalana eşittir.

ÖRNEK: 5008, 72816 ve 2124 sayıları 8 ile bölünebilir mi?
Çözüm: 5008 sayısının son üç rakamından oluşan sayı 008 olup bu sayı 8 ile tam bölündüğünden 5008 sayısı da 8 ile tam bölünür.
72816 sayısının son üç rakamından oluşan sayı 816 olup bu sayı 8 ile tam bölündüğünden 72816 sayısı da 8 ile tam bölünür.
2124 sayısının son üç rakamından oluşan sayı 124 olup bu sayı 8 ile tam bölünmediğinden 2124 sayısı da 8 ile tam bölünmez. 124 sayısının 8 ile bölümünden kalan 4 olduğundan 2124 sayısının da 8 ile bölümünden kalan 4 tür.] }

Soru: Dört basamaklı 8x3y sayısı 4, 5 ve 3 ile bölündüğünde kalanlar sırasıyla 2, 4 ve 1 olduğuna göre x + y nin en büyük değeri kaçtır?
Soru: 2a7bc beş basamaklı sayısının 5 ile böIümünden kalan 4 ve 4 ile bölümünden kalan 2 ise bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için a nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
Soru: Dört basamaklı a3a8 sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre a kaç farklı değer alabilir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar