3. Murat Dönemi (1574 – 1579)


Kategoriler: Tarih

1. III. Murat tahta çıkar çıkmaz ordularının başına geçerek Lehistan üzerine yöneldi ve Lehistan’ı Osmanlı himayesine aldı.
2. III. Murat Döneminin de sadrazamı olan Sokullu CoğraŞ Keşişerle zayışayan Osmanlı deniz ticaretini canlandırmak amacıyla harekete geçti.
3. Atlas Okyanusu’ndan ticari limanlar elde etmek isteyen Sokullu Fas üzerine gitmeye karar verdi.
4. 1578 yılında Fas’taki Portekizlilerle yapılan Vadi-üs Seyl Savaşı’yla Fas Osmanlı himayesine alındı, böylece Cebel-i Tarık Boğazı Osmanlı kontrolüne girdi.

SOKULLU MEHMET PAŞA’NIN KANAL PROJELERİ

Süveyş Kanalı Projesi

  • Sokullu Mehmet Paşa coğraŞ keşişerle zayışayan Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak, Hindistan üzerindeki Portekiz baskısını kaldırmak ve Baharat Yolu’nu yeniden hareketlendirmek için Kızıldeniz ile Akdeniz’i birleştirmeyi hedeşedi.
  • Ancak bu plan gerçekleştirilemedi. Süveyş Kanalı 1869 yılında Fransa – Osmanlı ortak hareketiyle açıldı.

Marmara Denizi, İznik Körfezi, Sapanca Gölü ve Sakarya Irmağı Kanal Projesi

Sokullu; iç ticareti canlandırmak daha önce yakılan Osmanlı donanmasının yeniden yakılmaması için donanmaya sığınacak bir yer oluşturmak ve Bolu Dağı’ndaki ormanlardan faydalanmak amacıyla bu kanalları açtırmak istedi, ancak hayata geçirilemedi.

Don – Volga Kanal Projesi

Sokullu Don – Volga ırmakları arasında açılacak bir kanalla Karadeniz ve Hazar Denizi birleştirilecek ve böylece;

1. İran’a yapılacak seferlerde donanmadan faydalanılacak,
2. İpek Yolu yeniden canlanacak,
3. Rusya’nın güneye inmesi önlenecek,
4. Orta Asya Türkleri ile doğrudan bağlantı sağlanacaktı.

Uyarı: 1569 yılında kanal inşaatına başlandı, hatta kanalın üçte biri açıldı. Ancak Rus saldırıları ve Kırım Hanı’nın ihaneti yüzünden kanal tamamlanamadı. Sokullu Mehmet Paşa III. Murat Döneminde öldürüldü. Onun ölümüyle Yükseliş Dönemi sona erdi.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar