2. Dünya Savaşı Sonunda Meydana Gelen Sonuçlar Maddeler Halinde


Kategoriler: Tarih

Meydana gelen sonuçları sıralayacak olursak;

1.Hızlı nüfus artışı yaşandı. Nüfus daha çok Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın yoksul bölgelerinde arttı. Sanayileşmiş ülkelerde de nüfus artışı görülmüştür.

2. Sanayileşmeyle birlikte şehirleşme artmış ve şehirlere göçler başlamıştır. Ulaşımda otomobil kullanımı artmıştır. Büyük aileler parçalanmaya başlamıştır.

3. Ekonomik olarak rahata ulaşamayan kitleler siyasi alanda tepkilerini göstermeye başladılar. Bu tepkiler sonrasında bazı ülkelerde diktatörlük yönetimleri görülmeye başlandı.

4. Soğuk Savaş döneminde bloklaşmalara bağlı olarak ülkeler ordularına önem vermeye başladılar ve askeri harcamalar artmaya başladı.

5. Kadın hareketleri görülmeye başlandı. Cepheye giden erkeklerin yerine kadınlar çalışmaya başladı, savaş sonrasında da bu durum devam etti.

6. Teknik alandaki gelişmeler birçok ürünün ev eşyası olarak kullanılmasını yaygınlaştırdı. Günlük hayat kolaylaştı. Tüketimin artması reklam sektörünü geliştirdi. Televizyon kullanılmaya başlandı.

7. Müzik sektöründe Amerika’da önemli gelişmeler yaşandı. Amerika’daki hayat tarzını sorgulayan Rock and Roll müziği ortaya çıktı. En önemli temsilcisi Elvis Presley olmuştur.

8. Fen ve sosyal bilimlerde hızlı bir gelişme görülmüştür. 1940’lı yıllara gelindiğinde ABD’de araştırmacı sayısı 400 bine yaklaşmıştı. Almanya’dan kaçan bilim adamları dünyadaki bilimsel gelişmelerde önemli rol oynamışlardır.

9. ENIAC adı verilen ilk bilgisayar savaş yıllarında ABD’de yapıldı ve daha sonraki yıllarda geliştirildi.

10. 1957 yılında Sputnik adı verilen ilk uydu SSCB tarafından uzaya gönderildi.

11. Nükleer alandaki çalışmalara devam edilmiştir. Askeri alandan sonra enerji alanında nükleer güç kullanılmaya başlanmıştır. Hidrojen atomlarının parçalanmasıyla kıtalar arası roketler yapılmıştır.

12. Biyolojide DNA’nın kimyasal yapısı James D. Watson tarafından çözülmüştür. Bu gelişme öncelikle tarımsal alanda kullanılmıştır.

13. Günlük hayatta seyahatlerde uçağın önemi artmıştır. Televizyon ve telefon kullanımı yaygınlaşmıştır.

14. Teknik eleman ihtiyacı günden güne artmıştır.

15. Yaşanan bu gelişmeler gelişen ülkeler ile geri kalmış ülkeler arasındaki uçurumu daha da artırmıştır.

16. Mimari alanda gelişmeler yaşanmış, savaştan sonra yeni şehirler inşa edilmiştir. Toplu konutlar, kule ve gökdelenler yapılmıştır.

17. Sanatçıların birçoğu da ABD’ye göç etmişlerdir.

18. İlk kez 1951 yılında Mısır’ın İskenderiye şehrinde Akdeniz Oyunları düzenlendi. Bu oyunlara Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler katılmıştır.

19. Avrupa kıtasında UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası organizasyonu ilk kez 1955— 1956 sezonunda düzenlendi. İlk kupayı kazanan takım İspanya’nın Real Madrid takımı olmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar