19. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

XIX. Yüzyıl Islahatları’nın Genel Özellikleri

Islahatlar, Duraklama ve Gerileme Dönemlerine nazaran daha köklü ve kalıcı niteliğe sahiptir.Yenilikler askeri alanla sınırlı kalmamış, birçok alanda köklü değişiklik yapılmıştır. Hukuk ve yönetim alanında yeniliklere ağırlık verilmiştir.

Padişahların yaptığı ıslahatların dışında, Batı tarzı eğitim alan aydın sınıfın baskısıyla da yenilikler ve değişiklikler yapılmıştır.

Kişisel ve keyfi bir yönetime dayalı yapı yerine, hukuka dayalı yeni bir egemenlik anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır.

Islahat ve yenilik hareketleri ile dağılma süreci durdurulmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır.

Islahat yapılırken Avrupalı devletlerin desteğinin alınması ve isteklerinin yerine getirilmesi de etkili olmuştur.


Örnek: 1826’da Yeniçeri Ocağı halkın da desteğiyle bulunduğu kışlada topa tutularak ortadan kaldırılmıştır. Yerine batı tarzında yeni bir ordu kurulmuş, adına Asakir-i Mansure—i Muhammediye (Muhammed’in Şanlı Askerleri) denmiştir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yeniçeri Ocağı’nın artık işlevini yitirdiği kanısına varılmıştır.
B) Askeri alanda Avrupa’nın gerisinde kalınmıştır.
C) XIX. yüzyılda köklü denilebilecek ıslahatlar da yapılmıştır.
D) Yeniçerilerden sadece yöneticiler değil toplumun başka kesimleri de rahatsızdır.
E) Osmanlı Devleti askeri sorunlardan kurtulmuştur.Cevap E seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi