I. Mehmed Dönemi (Mehmed Çelebi) 1413 – 1421 Ayt


Kategoriler: Tarih

BİRİNCİ MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413 – 1421)

Fetret Devri’ne son vererek Osmanlı Devleti’ni dağılma tehlikesinden kurtardığı için kendisine devletin ikinci kurucusu da denir. Anadolu’daki Faaliyetleri Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki Türk beyliklerin birçoğu yeniden kurulmuştu.Bu dönemde Anadolu’da Türk birliğinin yeniden kurulması amacıyla;

  • Aydınoğulları’ndan İzmir alındı.
  • Karamanoğulları’ndan Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir alındı.
  • Saruhanoğulları’na son verildi.
  • Menteşeoğulları himaye altına alındı.

Şeyh Bedrettin İsyanı

Şeyh Bedrettin devletin içinde bulunduğu durumu fırsat olarak değerlendirerek görüşlerine taraftar buldu. İslamiyet’le bağdaşmayan mal ortaklığına dayalı bir düzeni yerleştirmek istiyordu. Bu düşüncelerin etkisiyle Şeyh Bedrettin’in müritlerinden Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ayaklandı. Bu ayaklanmaları fırsat olarak değerlendiren Şeyh Bedrettin Rumeli’ye geçerek Deliorman dolaylarında ayaklandı. Şeyh Bedrettin yakalanarak idam edildi.

Mustafa Çelebi (Düzmece) İsyanıYıldırım Bayezit’in küçük oğlu Mustafa Çelebi Ankara Savaşı’ndan sonra Timur tarafından ( Semerkant’a götürülmüştü. Timur’un ölümünden sonra Anadolu’ya geçen Mustafa Çelebi hükümdarlık iddiasıyla ayaklandı. Mehmet Çelebi’nin kuvvetlerine yenilen Mustafa Çelebi, Bizans İmparatorluğu’na sığındı. Mehmet Çelebi, Mustafa Çelebi’nin serbest bırakılmaması için Bizans’la bir antlaşma yaptı.

Diğer Gelişmeler

  • Venedikliler Osmanlı donanmasının Ege Denizi’ndeki ilerlemesini durdurmak isteyince Osmanlılar ilk deniz savaşını Çalı Bey komutasında Venediklilerle yaptı. Osmanlı donanması savaşı kaybetti.
  • Eflak ve Bosna Osmanlı hâkimiyeti altına alındı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi