1. Körfez Savaşı Sebepleri Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

BİRİNCİ KÖRFEZ SAVAŞI

Savaşın Sebepleri • Irak Devlet başkanı Saddam Hüseyin’in, İran’la yaptığı savaşın ekonomik kayıplarını telafi etmek istemesi
 • Irak’ın Kuveyt topraklarında tarihi hak iddiasında bulunması
 • Irak’ın; İran savaşı sırasında Kuveyt’in yaptığı para yardımının silinmesini istemesi Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in Kuveyt ile ilgili iddialarının Kuveyt tarafından kabul edilmemesi üzerine, Saddam Hüseyin, meseleyi bir oldu – bitti ile çözümlemek istemiş ve 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal ederek Körfez Krizinin çıkmasına sebep olmuştur.
 • Birleşmiş Milletler, ABD ve müttefik ülkelerin ısrarlarına rağmen, Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i terk etmemekte kararlı olduğunun anlaşılması üzerine 17 Ocak 1991 tarihinde, Irak’a müttefik Çok Uluslu Hava Güçleri’nin taarruzları ile Körfez Savaşı başladı.
 • Savaşın başlamasıyla Irak ve Kuveyt’te özellikle stratejik hedefler bombalandı. Çöl Fırtınası adı verilen bu harekât, 24 – 28 Şubat 1991 tarihle-
  rinde yüz saatlik kara harekâtı ile Kuveyt’te Irak Kara Kuvvetlerinin büyük bir kısmının imhası ve kalanlarının esir veya Kuveyt’i terk etmeleri ile sonuçlandırıldı.
 • Körfez Savaşı’na katılan Koalisyon Kuvvetleri ve Irak askeri heyetleri arasında 3 Mart 1991 günü Kuveyt – Suudi Arabistan sınırının kuzeyindeki Safven kasabası yakınında çölde bir çadır içinde ateşkes görüşmeleri yapıldı. Irak, Kuveyt’i ilhak kararını kaldırmak ve tazminat ödemek başta olmak üzere bütün şartları kabul etmek zorunda kaldı. Bu şekilde Körfez Savaşı fiilen sona ermiş oldu.
 • Türkiye, Körfez Savaşı’na fiili olarak katılmadı.
 • İncirlik Hava Üssü’ndeki Amerikan uçaklarının kullanılmasına izin verdi ve Birleşmiş Milletlerin aldığı bütün kararlara uydu.
 • Ayrıca, Kerkük – Yumurtalık petrol boru hattını kapattı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi