1. Dünya Savaşı Sonucunda İmzalanan Antlaşmalar Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

Osmanlı İmparatorluğu’nu Paylaşım Antlaşmaları

Anlaşma Devletleri savaş devam ederken yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır. Bu paylaşım Anlaşma Devletleri’nin savaşa sömürge elde etmek için girdiklerinin kanıtıdır.Gizli Antlaşmalar Şunlardır

1915 – Londra Antlaşması

Bu antlaşmayla 12 Ada, Antalya ve çevresi İtalya’ya bırakılmıştır. Anlaşma Devletleri bu antlaşmayla İtalya’yı kendi yanlarında savaşa sokmak istemişlerdir.

1915 – İstanbul Antlaşması

İngiltere ve Fransa’nın İstanbul ve boğazlar çevresinin Rusya’ya bırakılmasını kabul ettikleri antlaşmadır. Aynı zamanda Rusya’nın Osmanlı topraklarının İngiltere ve Fransa arasında paylaşımını kabul ettiği antlaşmadır.

1916 Mac Mahon Antlaşması

Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’le, İngilizlerin Mısır valisi Mac – Mahon arasında imzalanan antlaşmadır. Antlaşmayla Arap Krallığı’nın kurulması kararlaştırılmıştır.

1916 Sykes – Picot Antlaşmasıİngiltere ve Fransa arasında Osmanlı topraklarının paylaşımını içeren antlaşmadır. Buna göre Musul dışında lrak, İngiltere’ye bırakılmış, Suriye’nin doğu kesimleri ve Ürdün’ü kapsayan bölgede Arap Krallığı’nın kurulması amaçlanmıştır.

Petrograd Protokolü

İngiltere ve Fransa’nın boğazlara ek olarak Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Van ve Bitlis’i Rusya’ya bıraktıkları antlaşmadır.

1917 Saint Jean De Maurienne Antlaşması

İzmir ve çevresinin İtalya’ya bırakıldığı antlaşmadır

Ateşkes Antlaşmaları

  • Almanya ile Rethandes Ateşkes Antlaşması
  • Avusturya – Macaristan ile Villaguiste Ateşkes Antlaşması
  • Osmanlı Devleti ile Mondros Ateşkes Antlaşması
  • Bulgaristan ile Selanik Ateşkes Antlaşması

Barış Antlaşmaları

Savaşı kazanan devletler yenik devletlerle yapacakları antlaşmaların esaslarını Paris Barış Konferansı’nda belirlemişlerdir.

Almanya — Versay Antlaşması (28 Haziran 1919)

Alsas – Loren Fransa’ya geri verilmiş, ayrıca Almanya’ya ekonomik ve askeri alanda kısıtlamalar getirilmiştir.Avusturya – Saint Germain (10 Eylül 1919)

Avusturya’ya ekonomik ve askeri alanda kısıtlamalar getirilmiş, Avusturya ve Macaristan ayrı devletler haline gelmiştir. Avusturya topraklarında Macaristan, Yugoslavya ve Çekoslavakya devletleri kurulmuştur.

Bulgaristan – Neully (27 Kasım 1919)

Batı Trakya Yunanistan’a bırakılmıştır.

Macaristan – Trianon (4 Haziran 1920)

Yeni kurulan devletlere topraklar verilmiştir.

Osmanlı Devleti – Sevr (10 Ağustos 1920)

Kurtuluş Savaşı başladığı için uygulanamamıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi