Yumuşama Donemi Çatışmaları Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

YUMUŞAMA DÖNEMİ ÇATIŞMALARI

  • Bu dönemde Afrika’da ve Güneydoğu Asya’da sıcak çatışmalar yaşandı.
  • ABD ve Rusya gibi ülkeler ürettikleri silahların gücünü buralarda denediler. Bazen de bloklar arasındaki çatışmalar son anda önlendi. (Küba krizi)

Küba Buhranı: ABD ile Sovyet Rusya arasında yaşanmıştır. Fidel Castro’nun ABD destekli Batista yönetimini yıkarak Küba’da sosyalist bir rejim kurması gerginliğe sebep olduysa da sonuçta nükleer bir çatışma olmadı.

Vietnam Savaşı: Vietnamlılar Fransa’yı ülkelerinden çıkardıktan sonra dış güçlerin bölgedeki egemenlik mücadelesi bitmedi ve ülke ikiye bölündü.

Kuzey Vietnam: Sovyet yanlısı

Güney Vietnam: ABD yanlısı

İki tarafın birbirlerine üstünlük mücadelesinde çok kan döküldü. Savaşın televizyonlarda yayınlanması bütün dünyada tepkilere neden olmuş, Amerikan karşıtı gösteriler yaşanmıştır.

Vietnam Savaşı Dünyada Amerikan aleyhtarlığını yaymıştır. Savaşı ABD kaybetmiştir ve 1975’te Vietnam birleşmiştir. Savaş karşıtlarının ve Muhammed Ali Clay’ın Vietnamlıları destekleyen konuşmalarının televizyonlarda yayınlanması savaş karşıtlarının sayısını artırmıştır.

Keşmir Meselesi:

İngilizlerin bölgeyi terk etmesinden sonra bölgede Hindistan ve Pakistan kuruldu. Aralarında toprak sorunu yaşadılar. Müslümanların yoğun olduğu Bangladeş Pakistan’a verildi. Keşmir ise Birleşmiş Milletler denetimine bırakıldı orda yaşayanların kendi geleceklerini belirlemeleri için referanduma karar verildi; ancak Hindistan buna yanaşmadı. Ve günümüze kadar gelen Keşmir sorunu başlamış oldu. Günümüzde de bu sorun devam etmektedir. Keşmirliler de bağımsızlık mücadelesi sürdürmektedir.

Bandung Konferansı

Konferansın Amacı

  • Bağımsızlıklarını yeni kazanan Afrika ve Asya ülkelerinin, Amerika ve SSCB gibi iki büyük nükleer güç karşısında varlıklarını korumak için bir birlik ve dayanışma sağlamak istemesi idi.
  • Bandung Konferansı, Hollanda’nın sömürgesi iken 1945’den sonra sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesi sonunda, 1949’da bağımsızlığını kazanan Endonezya’nın girişimi ile 18 – 24 Nisan 1955 tarihlerinde yine Endonezya’nın Bandung şehrinde top lanmış, Asya – Afrika Konferansı adını almıştır.
  • Bu konferans bazı Asya ve Afrika ülkelerinin oluşturduğu “Bağlantısızlık” adıyla adlandırılan anlayışın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Konferansta en ilginç tartışmalar, Batı’nın temsilcisi durumunda bulunan ve milletlerarası komünizm tehlikesi karşısında tarafsızlığın tehlikelerine işaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile, Hindistan’ın komünist veya anti — komünist hertürlü kuwet gruplaşmasının karşısında olduğunu ve NATO’nun, sömürgeciliğini en güçlü koruyucularından biri olduğunu ileri süren Hindistan Başkanı Nehru arasında olmuştu.
  • Konferansa katılan devletlerin aynı siyasi görüşlere sahip olmaması kalıcı antlaşmaların yapılmasını engellemiştir.
  • Bandung Konferansı ayrıca daha önce yapılmış “Barış İçinde Bir Arada Yaşama’nın beş ilkesi üzerinde var olan anlaşmayı da kabul etmiştir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar