Yükseltgenme Basamakları Kimya Ayt


Kategoriler: Kimya

* Elementlerin kararlı halde yükseltgenme basamakları “0” kabul edilir.

(Mg, Ca, Na, , H2, CI2 , O3 …)

* Hidrojen, metaller ile yaptığı bileşiklerde (1—) ametaller ile yaptığı bileşiklerde (1+) değerlik alır.

Oksijen, oksit bileşiklerinde (2—), peroksit bileşiklerinde (1—). Yalnız 1A ve 2A grubundaki elementlerin peroksit bileşikleri vardır. Peroksit iyonu (O2)2- şeklinde gösterilir.

Not: Oksijen OF2 bileşiğinde +2 değerlik alır.

Ametaller değişken pozitif ve negatif değerlik alabilirler. (Flor, yalnız 1— değerlik alır.)

Geçiş metalleri değişken pozitif değerlik alır.
(Ag yalnız 1+, Zn yalnız 2+ alır.)

Alkali metaller (1A) yalnız 1+, toprak alkali metaller (2A) yalnız 2+, toprak metalleri (3A) yalnız 3+ değerlik alır.

Bileşiklerde elementlerin değerlikleri toplamı sıfıra, köklerde ise iyon yüküne eşittir:

Bileşikler iyonik bağlı ve kovalent bağlı olmak üzere iki türlüdür.

İyonik bileşikler, iyon yapılı olup (+) yüklü katyon ve (—) yüklü anyondan oluşur. Bileşik formülü yazılırken genellikle (+) değerlik alan element ilk, (—) değerlik alan element 2. olarak yazılır.

İyonik yapılı bileşiklerde katyon ve anyonun aldığı değerliğe yükseltgenme basamağı veya iyon yükü denir.

Kovalent yapılı bileşikler moleküler kristal yapılıdır. İyonik yapılı bileşikler gibi (+) ve (—) yerine kısmi  değerlik alırlar. Kovalent bağlı bileşiklerde anyon ve katyon ayrımı yapılmadığından elementlerin aldıkları değerliğe yükseltgenme basamağı denir. İyon yükü denmez. Kovalent bağlı bileşiklerde formül yazılırken genellikle ilk element (+), ikinci element (—) yükseltgenme basamağına sahiptir.

Kimyanın Sembolik Dili ve Adlandırma

Kovalent Bileşiklerin Adlandırması

Ametal ya da yarı metal arasında meydana gelen bileşiklerdir. Bu bileşikler moleküler kristal yapılıdır. Kovalent bileşikler elektron ortaklaşması ile meydana gelir. Kovalent bağlı bileşiklerde elektronegatifliği küçük olan element ilk olarak yazılır ve pozitif (+) değerlik alır. Elektronegatifliği yüksek olan element ikinci olarak yazılır ve negatif (—) değerlik alır.

İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

İyonik bileşikler adlandırılırken metal Fe, Sn, Cr, Pb, Mn, Hg gibi değişken değerlikli bir metal ise metalin adından sonra değerliği okunur. Diğer iyonik bileşiklerde direk metalin adı ve ametalin adı okunur.

Bazı anyonların yükseltgenme basamakları ve adları
] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar