Kategoriler: 9. Sınıf Tarih Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Yazının Gelişimi Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Yazının Gelişimi Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Yazının Gelişimi Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Yazının Gelişimi Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Sümerlerin kullandığı ilk yazılı kil tabletlerde, tahıl çuvalları ve büyükbaş hayvan listelerinden oluşan tapınağın muhasebe kayıtlarına rastlanılmıştır. Buna göre ilk yazılı kil tabletlerde aşağıdakilerden hangisine daha az rastlanır?
A) Ürün hesaplarına
B) Mal teslim tarihlerine
C) Devletler arası yazışmalara
D) Ziraat ve ticaret kayıtlarına
E) Malın cinsiyle ilgili bilgilere

Soru: Tarih Öğretmeni öğrencilerinden bilimin gelişimi ve özellik leriyle ilgili değerlendirmeler yapmalarını istemiştir. Öğrencilerinin bu hususla ilgili ifadeleri şöyledir:
Arda:
— Bilim, insanlığın ortak ürünüdür.
Betül:
— Bilimin kökleri ilk insanlara kadar uzanmaktadır.
Ceyda:
— Tarihi süreç içinde medeniyetin ilk kez gelişmesi yazının bulunmasıyla başlamıştır.
Doğukan:
— Günümüzde ulaşılan medeniyetin gelişim göstermesinde her milletin az ya da çok payı bulunmaktadır.
Öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur?
A) Yalnız Arda'nın
B) Arda ve Betül'ün
C) Betül ve Ceyda'nın
D) Ceyda ve Doğukan'ın
E) Arda, Betül ve Doğukan'ın

Soru: Bilim ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Bilim, insanoğlunun ürünü olan düzenli bir bilgidir.
B) Bilim; evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçer.
C) Bilim, tek yöntemi bulunan, genel geçerlilik ve kesinlik göstermeyen bir yapıdadır.
D) Bilim, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışır.
E) Bilim amacına, konusuna, kaynağına, yöntem ve alanına göre farklı sınıflamalara tâbi tutulabilir.

Soru: Toplumlar, yazısını kullandıkları cemiyetin dilinden kültüründen etkilenmiş ve yazı sayesinde bilgi, beceri, tecrübeleri geleceğe aktarıp geliştirebilmişlerdir. Buna göre yazının kullanılmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
A) Sözlü kültürün yaygınlaşmasına
B) Toplumlar arası dil etkileşimine
C) Bilgilere yenilerinin eklenmesine
D) Bilginin birikmesi ve yaygınlaşmasına
E) Geçmişin birikiminin geleceğe taşınmasına


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar