Mısır Seferi (1516-1517) 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih

Mısır Seferi Nedenleri

 • Fatih Dönemi’nde başlayan Hicaz su yolları sorununun çözümlenememesi
 • Memlüklerin Cem Sultan’ı himaye etmeleri
 • Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında Dulkadiroğulları yüzünden çekişme yaşanması
 • Memlüklerin Şah İsmail ile Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak yapmaları
 • Yavuz Sultan Selim’in Memlük topraklarını ele geçirerek Baharat Yolu’nu denetim altına almak istemesi
 • Mısır’ın zengin topraklara sahip olması
 • Her iki hükümdarın da Türk-İslam dünyasının liderliğini ele geçirme düşüncesidir.

Yavuz Sultan Selim 1516 yılında Mercidabık Savaşı‘nda Memlük ordusunu yenerek Suriye ve Filistin topraklarını,1517 yılında ise Ridaniye Savaşı ile Memlük ordusunu ikinci kez yenerek bu devleti ortadan kaldırdı.

Mısır Seferi Sonuçları

 • Memlük Devleti’nin ortadan kalkmasıyla Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır toprakları Osmanlı Devleti’ne geçti.
 • Halifelik Osmanlılara geçti. Kutsal emanetler İstanbul’a ğetirilmişti. Böylece Osmanlı Devleti İslam dünyasının lideri oldu. Osmanlı Devleti ise teokrasi (dinsel) özelliğe bürünmüştür.
 • Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’ne geçti.
 • Venedikliler Kıbrıs Adası için Memlüklere verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başladılar. Elde edile ganimetlerle hazine zenginleşti.
 • Osmanlı Devleti Mısır’ın fethine rağmen Baharat Yolu’ndan beklenen ticari kazancı elde edemedi. Çünkü Avrupalıların Coğrafi Keşifler sonucunda Hint Deniz Yolu’nu bulmaları ile Baharat Yolu önemini kaybetmiştir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi