Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Safevilerle İlişkiler 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih

Babası II. Bayezid’in doğudaki Safevi tehlikesine karşı önlem almaması üzerine Yavuz Sultan Selim yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu. Bu olay yeniçerilerin bir şehzadenin tahta çıkmasında doğrudan rol oynadıkları ilk gelişme olmakla birlikte yeniçerilerin devlet yönetiminde etkili olmaya başladıklarının da bir göstergesidir.

Yavuz Sultan Selim babasının yerine tahta çıktıktan sonra Şehzade Ahmet ve Korkut’u öldürterek Kardeş Katli Yasası’nı uygulayan ilk Osmanlı padişahı olmuştur.

Doğu Seferi

Yavuz Sultan Selim, hükümdarlığı boyunca yalnızca doğuya sefer düzenledi. Bu seferin amacı, Safevi tehlikesine karşı doğu sınırlarının güvenliği ile Anadolu Türk birliğini sağlamak ve bütün Müslümanları Osmanlı çatısı altında toplayarak İslam birliğini oluşturmaktı.

İran Seferi ve Çaldıran Savaşı (1514)

Çaldıran Savaşının temel nedeni: Safevi Devleti Hükümdarı Şah İsmail’in Anadolu’da şia mezhebini yayarak bölücü ve yıkıcı faaliyetlerde bulunması ve iki devlet arasındaki siyasi mücadelelerdi. Neticede iki büyük devlet karşı karşıya geldi. Van Gölü yakınlarında Çaldıran Ovası’nda yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Şah İsmail İran içlerine kaçtı. Savaştan sonra Safevilerin başkenti Tebriz’e giren Yavuz Sultan Selim hakimiyetini güçlendirdi. Doğu Anadolu’daki hakimiyetini artırdı. Mezhep ayrımı yaratarak fitne çıkartanların tuzaklarını önledi.

Turnadağ Savaşı (1515)

  • İran Seferi dönüşünde Memlükler ile Osmanlı Devlet arasında sürekli sorun olan ve Osmanlı Devleti’ne karşı Memlükler ile işbirliği yapan Dulkadiroğulları üzerine gidilerek bu beyliğin siyasi varlığına son verildi.
  • Dulkadiroğullarının Osmanlı Devleti’ne katılması ile birlikte Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır.
  • Yavuz Sultan Selim’in Doğu seferi sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun güvenliği sağlanmış, Erbil, Musul, Kerkük Osmanlı’ya bağlanmıştır. İpek Yolu’nun denetimi sağlanmıştır. (Tebriz-Halep ve Tebriz – Bursa kısmı)] }

Çaldıran Savaşı (1514)

Safevilerin Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istemeleri ve Şiilik propagandası yapmaları üzerine iki devlet arasındaki rekabet arttı.1514 yılında Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında Çaldıran Ovası'nda yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Şii tehlikesi ortadan kalktı.

Turnadağ Savaşı (1 515)

Safevi Devleti seferi dönüşünde Şah İsmail'le ittifak yapan, kendisine destek vermeyen Dulkadiroğulları BeyIiği'ne kuvvet gönderen Yavuz Sultan Selim, bu beyliğe son vermiş, Elbistan'ı Osmanlı'ya bağlamıştır. Bu savaş sonrasında Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar