Vektörlerin Toplanması

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş 9. Sınıf

Aynı Yönlü Vektörlerin Toplanması

Yönleri aynı olan vektörlerin toplanması, işaretleri aynı olan sayıların toplanması gibidir. Şekildeki gibi 3 br büyüklüğündeki K vektörü ile 2 br büyüklüğündeki L vektörünün toplanması ile 5 br büyüklüğünde bir vektör elde edilir.

Köpeklerin aynı gönlü kuvvet uygulayarak kızağı çekmesi, aynı gönlü vektörlerin toplanmasına bir örnektir.

Zıt Yönlü Vektörlerin Toplanması

Zıt yönlü iki vektörel büyüklük İçin yönlerden biri pozitif, diğeri negatif kabul edilerek bu durum niceliğin sembolü ya da sayısal değerinin önüne yazılan “-” işaretleri ile belirtilebilir.

Yönleri zıt olan vektörlerin toplanması, pozitif ve negatif sayıların toplanması- na benzer. şekildeki gibi 3 br büyüklüğündeki K vektörü ile 2 br büyüklüğündeki -L vektörünün toplanması ile 1 br büyüklüğünde bir vektör elde edilir. Elde edilen vektör, büyük olan vektör yönündedir.] }

Çözüm: Sıcaklık ve akım şiddeti yedi temel büyüklükten ikisidir. Temel büyüklüklerin tamamı skaler büyüklüktür. Dolayısıyla sıcaklık ve akım şiddeti skaler büyüklüktür. Kuvvet ile hız türetilmiş ve vektörel büyüklüktür. Vektörel büyüklüklerin tam ifade edilebilmesi için büyüklük ve biriminin yanı sıra yönünün de bilinmesi gerekir. Her türetilmiş büyüklük vektörel olacak diye bir şart yoktur. Türetilmiş büyüklüklerin bazıları vektörel bazıları skalerdir. Örneğin hacim ve enerji skalerdir.
Örnek: Bir elma ip ile şekildeki gibi tavana asılmıştır. İp gergin olduğuna göre,
I. İpin gerilmesine neden olan etken, vektörel ve türetilmiş büyüklüktür.
II. Elmanın ağırlık kuvveti aşağı yönlü olan bir vektör ile gösterilir.
III. Elmanın kütlesi temel bir büyüklük olup terazi ile ölçülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Çözüm: İpin gerilmesine neden olan etken, elmayı aşağı doğru çeken yer çekimi kuvveti yani cismin ağırlık kuvvetidir. Ağırlık kuvveti aşağı yönlü bir vektör ile gösterilir. Yani ağırlık kuvveti vektörel ve türetilmiş bir büyüklüktür. Elmanın kütlesi ise, temel büyüklüktür ve ölçü aleti terazidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar