Varna (1444) ve İkinci Kosova (1448) Savaşı Nedenleri ve Sonuçları


Kategoriler: Tarih

Varna Savaşı (1444)

Nedenleri:

 • Macarların ve Balkan devletlerinin Edirne – Segedin Antlaşması’nı ihlal etmeleri
 • Balkan devletlerinin İkinci Mehmet’in tahta geçmesi üzerine cesaretlenmeleri
 • İkinci Murat tahta geçerek askeri tedbirler almıştır.
 • Haçlılarla 1444’te Varna’da yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

Bu savaşın sonucunda,

 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyeti pekişmiştir.
 • İzlad-i Derbent yengilgisinin izleri silinmiştir.
 • Türkleri Balkanlardan atma girişimleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır.

İkinci Kosova Savaşı (1448)

Nedenleri:

 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan atılmak istenmesi
 • Macarların Osmanlı Devleti’ne bağlı Sırbistan topraklarını işgal etmesi
 • Haçlıların Varna Savaşı’nın intikamını almak istemesi

Bu amaçları gerçekleştirmek isteyen Haçlılar saldırıya geçmişlerdir. Kosova yakınlarında yapılan savaş üç gün sürmüş ve Osmanlı Devleti, Haçlıları ağır bir yenilgiye uğratmıştır.

Bu savaşın sonucunda,

 • Osmanlı Devleti savunmadan saldırıya geçerken, Haçlılar İkinci Viyana Kuşatması’na kadar savunmaya çekilmişlerdir.
 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan atılamayacağı kesinleşmiştir.
 • İstanbul’un fethine ortam oluşturmuştur.

1451 yılında İkinci Murat’ın yerine, oğlu İkinci Mehmet tahta geçmiştir. İkinci Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle Yükselme dönemi başlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar