Varna (1444) ve İkinci Kosova (1448) Savaşı Nedenleri ve Sonuçları


Kategoriler: Tarih

Varna Savaşı (1444)

Nedenleri: • Macarların ve Balkan devletlerinin Edirne – Segedin Antlaşması’nı ihlal etmeleri
 • Balkan devletlerinin İkinci Mehmet’in tahta geçmesi üzerine cesaretlenmeleri
 • İkinci Murat tahta geçerek askeri tedbirler almıştır.
 • Haçlılarla 1444’te Varna’da yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

Bu savaşın sonucunda,

 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyeti pekişmiştir.
 • İzlad-i Derbent yengilgisinin izleri silinmiştir.
 • Türkleri Balkanlardan atma girişimleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır.

İkinci Kosova Savaşı (1448)

Nedenleri:

 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan atılmak istenmesi
 • Macarların Osmanlı Devleti’ne bağlı Sırbistan topraklarını işgal etmesi
 • Haçlıların Varna Savaşı’nın intikamını almak istemesi

Bu amaçları gerçekleştirmek isteyen Haçlılar saldırıya geçmişlerdir. Kosova yakınlarında yapılan savaş üç gün sürmüş ve Osmanlı Devleti, Haçlıları ağır bir yenilgiye uğratmıştır.Bu savaşın sonucunda,

 • Osmanlı Devleti savunmadan saldırıya geçerken, Haçlılar İkinci Viyana Kuşatması’na kadar savunmaya çekilmişlerdir.
 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan atılamayacağı kesinleşmiştir.
 • İstanbul’un fethine ortam oluşturmuştur.

1451 yılında İkinci Murat’ın yerine, oğlu İkinci Mehmet tahta geçmiştir. İkinci Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle Yükselme dönemi başlamıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi