Varlık Oluştur: Oluşçuluk (Değişim)


Kategoriler: Felsefe

Varlık Oluştur: Oluşçuluk (Değişim)

Bu anlayış, İlk Çağ filozoflarından Herakleitosla başlar. Herakleitos, varlığın ilk maddesi olarak “ateş”i belirtmiştir. Ona göre evren, sürekli akan bir süreçtir, başlangıcı olmayan bir değişimdir.

“Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz.” Bu söz doğrudur çünkü ikinci kez aynı nehre girdiğinizde, sular çoktan yer değiştirmiştir. Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir.”

Değişim, bir kurala bağlı olarak süreklidir. Bu süreklilik, bir düzen içinde gerçekleşir. Bunu sağlayan “logos”tur. Doğada var olan her şeyin bir karşıtı vardır. Karşıtlar, çatışmayı doğurur. Bu çatışma, bir süre sonra sonsuz uyuma dönüşür. Bu yaklaşımı benimseyen başka bir düşünür Whitehead’tır. Ona göre de doğa, canlı ve sürekli değişim gösteren bir oluştur.] }

Varlığı arayış içindeki düşünce tarihi, var olanı anlamak ve açıklamak için varlığın temelinde bulunan, ona kaynaklık eden asıl varlığı aramak çabalarıyla metafizik disiplinini geliştirmiştir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi metafiziğin alanında yer almaz?
A) Bilginin kaynağı olgulardır.
B) Evren yaratılmıştır.
C) Varlığın özü ideadır.
D) Ruh ölümsüzdür.
E) İlk varlık Tanrı'dır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar