Varlık Oluştur: Oluşçuluk (Değişim)


Kategoriler: Felsefe

Varlık Oluştur: Oluşçuluk (Değişim)Bu anlayış, İlk Çağ filozoflarından Herakleitosla başlar. Herakleitos, varlığın ilk maddesi olarak “ateş”i belirtmiştir. Ona göre evren, sürekli akan bir süreçtir, başlangıcı olmayan bir değişimdir.

“Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz.” Bu söz doğrudur çünkü ikinci kez aynı nehre girdiğinizde, sular çoktan yer değiştirmiştir. Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir.”

Değişim, bir kurala bağlı olarak süreklidir. Bu süreklilik, bir düzen içinde gerçekleşir. Bunu sağlayan “logos”tur. Doğada var olan her şeyin bir karşıtı vardır. Karşıtlar, çatışmayı doğurur. Bu çatışma, bir süre sonra sonsuz uyuma dönüşür. Bu yaklaşımı benimseyen başka bir düşünür Whitehead’tır. Ona göre de doğa, canlı ve sürekli değişim gösteren bir oluştur.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi