Ülkemize Karşı Görev ve Sorumluluklarımız 3.Sınıf Hayat Bilgisi


Kategoriler: Hayat Bilgisi

Görev ve Sorumluluklarımız

Ülkemizin gelişmesi için hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Bunlardan en önemlisi vatanseverliktir. Vatanseverlik, milli kültür ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve korumakla, vatanımızı sevmekle olmaktadır.Ülkemizin gelişmesi için diğer önemli durum ise çalışkan olmaktır. Çalışkan olmak bize verilen işleri zamanında, eksiksiz ve en iyi şekilde yapmak anlamına gelmektedir. Bize verilen ödev, sorumluluk ve işleri zamanında ve eksiksiz yapmak hem kendimize hem de çevremizdekilere yararlı bireyler olmamızı sağlar.

Ülkelerin değişmesi ve gelişmesi, insanların değişmesi ve gelişmesiyle başlar.

Etkinlik 1: Bir ülkenin gelişmesi için kişilerde bulunması gereken özellikleri mavi ile boyayalım.

  • Çalışkanlık. – O
  • Vatanseverlik. – O
  • Ödev ve Sorumluluklarımızı vaktinde yapmak. – O
  • Milli değerlere zarar vermek. – O
  • Başarısızlık. – O
  • İşini en iyi şekilde yapmak. – O

Etkinlik 2: Ülkemize yararlı bireyler olmak için neler yapmalıyız? Açıklayalım.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi