Üçlü Kovalent Bağ İçeren Bileşik Molekülleri


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Her C atomunun dört değerlik elektronu, H in tek değerlik elektronu vardır. Karbon atomu toplam 4 bağ, hidrojen atomu tek bağ yapar.

    C2H2 bileşiğindeki kovalent bağları inceleyelim. C atomları arasında üçlü kovalent bağ oluşabilir. Kalan karbon atomlarının her biri diğer bir elektronu ile de bir H atomuna bağlanır ve C2H2 formülü ile gösterilen bileşik oluşur.

    Böylece C atomları; kendi aralarında üçlü kovalent bağ, H atomları ile de tekli kovalent bağ oluştururlar.
  • Her C atomunun dört değerlik elektronu, N atomunun beş değerlik elektronu, H in tek değerlik elektronu vardır. Karbon atomu toplam 4 bağ, azot atomu toplam 3 bağ ve hidrojen atomu tek bağ yapar.

HCN bileşiğindeki kovalent bağları inceleyelim. C atomları ile N atomları arasında üçlü kovalent bağ oluşabilir. Karbon atomu kalan bir elektronu ile de bir H atomuna bağlanır ve HCN formülü ile gösterilen bileşik oluşur.

Böylece C atomları, N atomları ile üçlü kovalent bağ, H atomları ile de tekli kovalent bağ oluşturur.

Not: Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı elektron çifti, bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftlerine ise ortaklanmamış elektron çifti denir.] }

Çözüm: Her bir F atomunun çevresinde 6 şar tane (3 er çift) bağ yapmamış elektron olduğundan molekülde toplam 6 çift eşleşmemiş elektron vardır. I. öncül yanlıştır.
F2 molekülü için verilen Lewis gösteriminde atomlar arasında 2 elektron, yani 1 tane bağlayıcı elektron çifti vardır. ll. öncül yanlıştır.
F2 molekülü elektron ortaklaşması sonucu oluştuğundan kovalent bağ meydana gelmiştir. III. öncül yanlıştır. Cevap E


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar