Üçlü Kovalent Bağ İçeren Bileşik Molekülleri 9.Sınıf Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Üçlü Kovalent Bağ İçeren Bileşik Molekülleri

  Üçlü kovalent bağ içeren bileşik molekülleri, iki atom arasında üç elektron çifti ile bağlanmış moleküllerdir. Bu moleküllerde, iki atomun elektronları üç orbitali paylaşır.

  Üçlü kovalent bağ içeren bileşik moleküllerinin bazı örnekleri şunlardır:

  • N2 (azot)
  • C2H2 (asetilen)
  • BCl3 (bor triklorür)

  Bu moleküllerde, atomlar arasındaki bağların sayısı aynıdır. Örneğin, azot molekülünde (N2) iki azot atomu arasında üç bağ vardır, asetilen molekülünde (C2H2) iki karbon atomu arasında üç bağ vardır ve bor triklorür molekülünde (BCl3) bir bor atomu ve üç klor atomu arasında üç bağ vardır.

  Üçlü kovalent bağ içeren bileşik molekülleri, genellikle gaz, sıvı veya katı halde bulunur. Bu moleküllerin fiziksel özellikleri, atomlar arasındaki bağların gücüne bağlıdır. Örneğin, üçlü kovalent bağ içeren moleküller, ikili ve tekli kovalent bağ içeren moleküllere göre daha güçlüdür. Bu nedenle, üçlü kovalent bağ içeren moleküller daha zor kırılır ve daha reaktiftir.] }

Çözüm: Her bir F atomunun çevresinde 6 şar tane (3 er çift) bağ yapmamış elektron olduğundan molekülde toplam 6 çift eşleşmemiş elektron vardır. I. öncül yanlıştır.
F2 molekülü için verilen Lewis gösteriminde atomlar arasında 2 elektron, yani 1 tane bağlayıcı elektron çifti vardır. ll. öncül yanlıştır.
F2 molekülü elektron ortaklaşması sonucu oluştuğundan kovalent bağ meydana gelmiştir. III. öncül yanlıştır. Cevap E


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar