Kategoriler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, 7. Sınıf Testleri, Testler

7. sınıf Türklerde Meslek Etiği Test 1

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Türklerde Meslek Etiği Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

7. sınıf Türklerde Meslek Etiği Test 2

Başla

Tebrikler - 7. sınıf Türklerde Meslek Etiği Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

 ] }

Soru: Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Şeyh Mahmut Nasuriddin, esnaf ve sanatkârları bir çatı altında toplamak amacıyla bu kurumu kurmuştur. Bu kurumun çeşitli alanlarda bazı görevleri de vardır. Aşağıdakilerden hangisi Ahi Teşkilatı'nın görevlerinden biri değildir? A) Mesleğin tüm niceliklerini öğretmek ve nitelikli meslek erbabının yetişmesini sağlamak B) Esnaf ve sanatkârlar arasında dayanışma sağlamak C) Sanatkârlara, sanat ahlakını yerleştirmek D) Medreselerin faaliyetlerini denetlemek

Soru: Fatih döneminden itibaren yöneticiler daha çok Enderun Mektebi'nden yetişenler arasından seçilirdi. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilebilir? A) Eyalet yönetimini güçlendirmek B) Türk siyasi birliğini sağlamak C) Üst düzey memurların eğitimli kişiler olmasını sağlamak D) Ekonomiyi geliştirmek

Soru: Osmanlıda esnaf ve zanaatkârlar Ahilik kurumuna bağlıydı. Bu kurumda her meslek grubunun ayrı bir örgütlenmesi vardı. Bu teşkilata üye olmadan iş kurmak olanaksızdı. Aşağıdakilerden hangisi, bu kurumun Osmanlıya sağladığı yararlar arasında gösterilemez? A) Devlet esnaf ilişkilerini düzenleme B) Mesleki eğitim verme C) Malların kalitesini kontrol etme D) Fabrika üretimine geçişi sağlama

Soru: Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi bir yaygın eğitim değildir? A) Fatma Hanım'ın Halk Eğitim Merkezinde kuaförlük kursuna gitmesi B) Ali'nin tıp fakültesinde eğitim görmesi C) Mehmet Bey'in belediyenin açtığı hediyelik eşya kursuna katılması D) Ayşe Hanım'ın bir derneğin düzenlediği cilt bakımı kursuna katılması

Soru: Ahiliğe göre her şehirdeki değişik meslek grupları saraç, debbağ, terzi, kuyumcu vb. ayrı birliklerden oluşuyordu. Her grubun kendine özgü gelenekleri ve her mesleğin manevi piri vardı. Bilgiye göre Ahi birlikleri ile ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A) Meslek dallarına göre teşkilatlanmışlardı. B) Tümü tek bir şehirden yönetilmekteydi. C) Mesleğin piri seçimle işbaşına gelirdi. D) Türk zanaatkâr ve tüccarlarının eğitilmelerini sağlamışlardı.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar