Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları

Göç, ölüm ve doğum verilerinin eğilimlerine bakılarak gelecekte nüfus özelliklerinde meydana gelebilecek değişimlerle ilgili tahminlerin yapılmasına nüfus projeksiyonu denir. Nüfus projeksiyonları geleceğe yönelik nüfus politikalarının belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Nüfus projeksiyonları nüfusun mevcut eğilimlerinin tespiti, bu durumun devam etmesi durumunda gelecekte nüfusun yapısı ile ilgili tahminlerde bulunulması ve geleceğe yönelik politika belirlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulacak iş gücü ihtiyacının önceden belirlenmesi ve bu doğrultuda altyapı imkânlarının hazırlanması açısından da nüfus projeksiyonları önemlidir. Nüfus projeksiyonları, gelecekteki risk ve fırsatların belirlenmesi ve planlamaların yapılıp önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

Nüfus projeksiyonlarının hazırlanmasında şu verilerden yararlanılır:

  • Nüfus sayımları sonucunda elde edilen veriler
  • Demografik araştırmalar
  • Benzer süreçleri daha önce yaşayan ülkelerde ortaya çıkan sonuçlar

TÜİK’in (Türkiye istatistik Kurumu) yaptığı araştırmalara göre mevcut nüfus eğilimlerinin devam etmesi durumunda 2019 yılında 82 milyon 3 bin 882 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşacağı öngörülmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilere göre Türkiye nüfusunun 2069 yılına kadar artış göstererek 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusunun 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olması beklenmektedir.

Türkiye’de doğum oranları genel olarak azalma eğiliminde iken ortalama yaşam süresi artış göstermektedir. Bu duruma bağlı olarak da ülke nüfusun yaş yapısının gelecek dönemlerde önemli değişimler göstermesi beklenmektedir. Nüfusun yaş yapısının önemli göstergelerinden biri olan ve 2018 yılında 32 olan ortanca yaşın 2023’te 33,5, 2040’da 38,5, 2060’ta 42,3, 2080’de ise 45 olacağı öngörülmektedir.

Türkiye’de doğuştan beklenen yaşam süresi artmaktadır. Bu nedenle nüfus eğilimleri göz önüne alındığında yaşlı nüfus olarak ifade edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus oranının gelecekte daha da artması beklenmektedir. 2018 yılında %8,7 olan yaşlı nüfus oranının 2023’te %10,2, 2040’da %16,3, 2060’ta %22,6 ve 2080’de %25,6 olacağı öngörülmektedir.

Çalışma çağında yer alan 15 – 64 yaş grubundaki nüfus oranının ise gelecek dönemlerde azalması beklenmektedir. 2018 yılında %67,8 olarak belirlenen 15 — 64 yaş grubundaki nüfusun 2023’te %67,2, 2040’da %64,4, 2060’ta %60,4 ve 2080’de %58,7 olması beklenmektedir.

Türkiye’de doğum oranlarındaki azalmanın gelecek dönemlerde daha da azalması beklenmektedir. Bu nedenle 2018 yılında %23,5 olan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranının 2023’te %22,6, 2040’da %19,3, 2060’ta %16,9 ve 2080’de %15,7 olacağı öngörülmektedir.

Türkiye’de 2023 yılında, 2018 yılına oranla 68 ilin nüfusunda artış olması, 13 ilin nüfusunun ise azalması beklenmektedir. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik olması beklenmemektedir. Buna göre, 2023 yılında Istanbul 16,3 milyon, Ankara 6,1 milyon, İzmir 4,6 milyon, Bursa 3,2 milyon ve Antalya 2,7 milyon nüfusa sahip olacaktır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar